Veertig (40) jaren Nederlandstalige kerkdiensten op Gran Canaria: een Jubileum.

In 2017 was het 40 jaar geleden, dat er op Gran Canaria de eerste Nederlandstalige protestantse kerkdiensten werden gehouden. Aanvankelijk werden er onregelmatig diensten verzorgd door toevallig op het eiland vakantievierende predikanten. In 1977 kwam hier echter verandering en structuur in, nadat een permanent op het eiland wonend echtpaar, de heer en mevrouw Franse uit Telde, de organisatie van de diensten op zich nam.

Vanaf het prille begin, zoals ook nu nog steeds, worden de diensten gehouden in de prachtige Templo Ecuménico in Playa del Inglés bij de Kasbah. Vanaf 1992, nadat de familie Franse stopte met de organisatie, zorgde Clary de Feyter met hulp van o.a. haar man en regelmatige kerkgangers, dat de diensten konden doorgaan. Inmiddels bestaat er sinds het seizoen 2013/2014 een kerkteam, bestaande uit Clary, Leen Andeweg en Esther den Tuinder en, als waarnemend penningmeester, Fria Andeweg. Louise van Kleef, die aanvankelijk ook deel uitmaakte van het kerkteam, moest helaas om gezondheidsredenen afhaken.

De kerk op Gran Canaria is een zelfstandige “kerkgemeente”, die op allerlei manieren gesteund wordt door I.P.N.Z.E.: Stichting Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa. Zie voor meer informatie www.ipnze.nl. Bij het vormen van het kerkteam in het seizoen 2013/2014, waarbij de organisatie wat “officiëler” werd, is er gekozen voor de naam “Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria”. Interkerkelijk, omdat de bezoekers uit één van de zeer vele kerkgenootschappen komen waar Nederland zo rijk aan is. Daarnaast hielden rond die tijd ook de Nederlandstalige Rooms Katholieke diensten op te bestaan, zodat “Interkerkelijk” nog meer van toepassing werd en Protestanten en Rooms-Katholieken gezamenlijk het geloof kunnen belijden. En zo hoort het: er is ruimte voor iedereen. U bent allen welkom.

De diensten, die gehouden worden vanaf de eerste Adventszondag tot en met Pasen, worden per seizoen bezocht door zo’n 1500 personen. Veelal mensen die al jaren voor kortere of langere tijd naar Gran Canaria komen en elkaar dan ook elk jaar weer ontmoeten: er worden zelfs onderling afspraken gemaakt wanneer men “weer gaat”.

Per seizoen zijn er zo’n 20 diensten die geleid worden door predikanten die met pensioen zijn. Zij doen hun werk hier Pro Deo. Naast de zondagse diensten (om 16.30 uur) die zij leiden, bezoeken zij ook alle Nederlandstalige patiënten in de ziekenhuizen in Meloneras en San Agustín, kerkelijk/gelovig of niet. De praktijk leert, dat zo’n bezoek over het algemeen op prijs wordt gesteld. Het is bijzonder dat er in de Spaanstalige omgeving van het ziekenhuis iemand langskomt die jouw taal spreekt en die tijd heeft voor jouw verhaal.

Ook wordt er meegewerkt aan een aantal gezamenlijke diensten met alle kerkgenootschappen die gebruik maken van de Templo Ecuménico: dit is ware Oecumene!

Zo wordt er dus al meer dan 40 jaren, ook door Nederlandstaligen, gepreekt, geluisterd, gezongen, kortom het geloof beleden in de Templo Ecuménico. In de dienst van zondag 21 januari a.s. willen we op bescheiden wijze hierbij stilstaan en onze dankbaarheid hiervoor uitspreken. U bent van harte uitgenodigd deze dienst, maar uiteraard ook alle andere, bij te wonen. Wij vertrouwen erop een feestelijke dienst met elkaar te hebben. Voor meer informatie kunt u terecht bij de predikant, de leden van het kerkteam, en kijkt u ook eens op onze site: www.kerk-grancanaria.nl

Met vriendelijke groet van het kerkteam van de

Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria.