Predikanten en Diensten

De predikanten, die de gemeente als vrijwilliger dienen, zijn uiteraard ook beschikbaar voor pastorale ontmoetingen. Namens de kerk bezoeken zij Nederlandstalige mensen die zijn opgenomen in de Clinica Roca in San Agustín of in het Hospital San Roque in Meloneras. Ook zijn zij op verzoek beschikbaar voor (zieken-) bezoek en persoonlijk contact aan huis/accommodatie. Zij zijn bereikbaar via (0034) 617 195 199 (dienstdoende predikant) of aan te spreken na de kerkdienst.

Gezamenlijk met de andere kerkgemeenschappen die samenkomen in de Templo Ecuménico worden er oecumenische diensten gehouden ter gelegenheid van de jaarwisseling, van de gebedsweek voor de éénheid van de christenen in januari en de Goede Vrijdag.

De data van deze diensten worden tijdig bekendgemaakt. In elke predikantsperiode wordt het Heilig Avondmaal éénmaal gevierd.

Voorgangers

Sinds 1977 is de gemeente gediend door de volgende predikanten:

ds. R.G. Roosenboom
ds. W. Pelleboer
ds. W. Sirag
ds. P.G. van Berge
mr. ds. A.A.A.E.A. Voerman
ds. H. Weggemans
ds. H.A. van Bottenburg
ds. G. van Ziel
prof. dr. C. van Leeuwen

ds. W.C. Remme
ds. W. de Vries
jhr. ds. A. de Beaufort
ds. J. Brinkman
ds. L. Herlaar
ds. H. van der Wal
ds. F. Rookmaker
ds. J. van Weenen
ds. D. Land
ds. J. Leeuwis

ds. E. van Wieren
ds. A. Kik
ds. J. Loosman
ds. H. Blankespoor
da. G. de Vries
ds. H. Linde
ds. C. Bijman
ds. P.E.G. Wiekeraad
da. W. van der Linden
ds. J. van Pijkeren