Het Kerkgebouw

Het bijzondere kerkgebouw, dat onze gemeente mag gebruiken, is gebouwd in opdracht van een Spaanse edelman: graaf Alejandro del Castillo. Deze was tegen het eind van de jaren 60 van de vorige eeuw zeer vermogend geworden door de verkoop van hem toebehorende percelen grond ten behoeve van het opkomend toerisme in Playa del Inglés.
Hij gaf opdracht aan de beroemde architect Don Manuel de la Peña Suarez en deze kwam met een bijzonder ontwerp.

De kerk heeft de vorm van een (omgekeerd) schip en draagt de naam El Salvador (de Verlosser). De grote zuil voor de ingang wijst op Christus op wie ons geloof gefundeerd is.

Het altaar bestaat uit één stuk lavasteen, afkomstig van het binnenland van het eiland, en is meer dan 4 meter breed. Ook dit herinnert aan Christus, die immers de “geestelijke Rots” wordt genoemd (1 Cor. 10:4). Het grote raam erachter spreekt van Hem als het Licht der Wereld.

De ramen in de zijkapel verwijzen naar het Heilig Avondmaal. Deze ramen zijn gemaakt door Giraldo.

De buisjes aan het ijzeren hek bij het voorportaal en bij de ramen (vervaardigd door José Abad) stellen gebroken orgelpijpen voor en symboliseren de wanklank van een gebroken kerk. Daarom wil dit kerkgebouw een Templo Ecuménico zijn. Het was de uitdrukkelijke bedoeling van de schenker dat deze (Rooms-Katholieke) kerk ook ruimte zou bieden aan protestantse gelovigen. En nog steeds maken anglicanen, lutheranen, evangelischen en ook wij als Nederlands protestanten dankbaar gebruik van dit bijzondere kerkgebouw.
Enkele keren per jaar krijgt de oecumene concreet gestalte in één of meer gezamenlijke dienst van alle geloofsgemeenschappen, die in de Templo plegen samen te komen.
Naast de ongeveer 8 diensten die er op de zondag worden gehouden (in allerlei talen) wordt de Templo ook in de week zeer intensief gebruikt. Er zijn diensten, zangavonden en concerten. Door de zusters, die de kerk onderhouden, wordt vanuit de Templo diaconaal/sociaal werk gedaan. Zij beheren o.a. een voedselbank.

Het Pijporgel

Het pijporgel in de Templo dateert van 1980 en is vervaardigd door de orgelbouwer Gerhard Grenzing uit Barcelona. Het wordt intensief gebruikt voor de begeleiding van de erediensten. Ook worden er regelmatig concerten op gegeven.

Het orgel heeft 2 klavieren en pedaal. De dispositie is als volgt:

MANUAAL I
rohrflöte 8’, oktave 4’, quintflöte 2 2/3’,
waldflöte 2’, terz 1 3/5’, mixtur 4-fach,
trompete 8’

MANUAAL II
gedackt 8’, rohrflöte 4’, principal 2’
quinte 1 1/3’, zimbel 2-fach, regal 8’

PEDAAL
subbass 16’, gedacktbass 8’
choralbass 4’, fagottbass 16’

SPEELHULPEN
tremulant, Koppel I-II
Koppel Pedaal-I, Koppel Pedaal-II