Nummer 20, November 2023

Let  op: Zondag 24 december GEEN Nederlandstalige dienst.               Maandag 25 december om 16.30 uur onze Kerstdienst. Een nieuw kerkseizoen. In december begint een nieuw kerkseizoen op Gran Canaria. Ook dit jaar zijn er vanaf de 1ste zondag van Advent 3 december 2023 tot en met  1ste Paasdag 31 […]

Nummer 19, Juni 2023

Het seizoen 2022/2023: een terugblik.  Eind oktober begon voor het kerkteam het winterseizoen weer. De situatie m.b.t. Covid lijkt op Gran Canaria min of meer genormaliseerd, hoewel er op het gebied van de horeca nogal wat sluitingen en wijzigingen waren. We starten, zoals gebruikelijk, met een eerste vergadering van alle gebruikers van de Templo: afspraken […]

Nummer 18, Oktober 2022

Een nieuw kerkseizoen op Gran Canaria.  Vanaf de 1e zondag van Advent (27 november ’22) t.m. 1e Paasdag (9 april ’23) worden er in de prachtige Templo Ecuménico de Nederlandstalige kerkdiensten gehouden. Ruim 45 jaar alweer, met in de loop van de jaren diverse personen die hun steentje bijgedragen hebben, maar vrijwel al die tijd […]

Nummer 17, Juni 2022 

 Een terugblik op het seizoen.  Het was wel spannend 9 januari j.l., de eerste kerkdienst van het seizoen na een seizoen zonder diensten wegens corona. Van een aantal vaste overwinteraars/gasten wisten we al dat ze “het nog een jaartje willen aanzien” en verder moesten we maar afwachten hoeveel mensen de dienst zouden bijwonen. Onder elkaar […]

Nummer 16, November 2021

 Wat de toekomst brengen moge….  Een nieuw winterseizoen dient zich aan. We zien ernaar uit de draad weer op te pakken na een voor ons allen nare en onzekere tijd. We zijn “gegijzeld” door het Corona-virus met allerlei onzekerheden, beperkingen, tweedeling, etc. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat, voor wat betreft Gran Canaria, de […]

Nummer 15, Juni 2021

Terugblik en vooruit zien. Het was vreemd op Gran Canaria, het achter ons liggende winterseizoen. Geen of nauwelijks toeristen en veel minder overwinteraars dan gebruikelijk. Voor ons als kerkteam dus eigenlijk  ook vakantie. Het werk dat gedaan moest worden beperkte zich eigenlijk uitsluitend tot posters ophangen op de gebruikelijke plaatsen met de mededeling dat er […]

Nummer 14, oktober 2020

Hoe ziet het komende winterseizoen eruit!? Wat is er sinds maart j.l. veel gebeurd: in de hele wereld, veraf en dichtbij. Mogelijk ook in uw directe omgeving. We hoeven niet uit te wijden over alles wat er zich heeft afgespeeld rond het COVID-19 coronavirus: bijna iedereen heeft wel het nieuws gevolgd en de, vaak schokkende, […]

Nummer 13, Juli 2020

Terugblik van het kerkteam. Het lijkt zo lang geleden, er is zoveel gebeurd. Dichtbij, mogelijk zelfs  in uw directe omgeving, maar wereldwijd zijn we allen op één of andere manier geconfronteerd met het COVID-19 coronavirus. Met onze extra nieuwsbrief van maart j.l. informeerden we u over de situatie op Gran Canaria.  Hoewel het nooit meer als […]

Extra Nieuwsbrief, Maart 2020

 Beste mensen,  Wat leven we momenteel in een bizarre wereld. Veel onduidelijkheid en ongerustheid.  Het is niet gemakkelijk, voor u in Nederland evenals voor ons op Gran Canaria.  Graag informeren wij u via dit extra bericht over de huidige situatie van ons kerkzijn op Gran Canaria.  Tot 12 maart j.l. verliep ons kerkseizoen naar tevredenheid […]