Nummer 13, Juli 2020

Terugblik van het kerkteam.

Het lijkt zo lang geleden, er is zoveel gebeurd. Dichtbij, mogelijk zelfs  in uw directe omgeving, maar wereldwijd zijn we allen op één of andere manier geconfronteerd met het COVID-19 coronavirus. Met onze extra nieuwsbrief van maart j.l. informeerden we u over de situatie op Gran Canaria. 

Hoewel het nooit meer als vroeger zal worden, zoals je alom hoort, lijkt men op Gran Canaria inmiddels weer op te krabbelen uit een diep dal.  Er is nog veel onduidelijk, er wordt veel aan gedaan de toeristen weer te verwelkomen op ons mooie eiland. 

U zult zich ongetwijfeld afvragen kan en moet ik het komende seizoen nog wel in een vliegtuig stappen en 4 uur de 1,5 meter afstand negeren?

Het kerkteam en de predikant voor het komende seizoen hopen en vertrouwen erop, dat u hen niet “laat vallen”. 

Op dit moment worden er in de Templo weer diensten gehouden, waarbij de maatregelen van afstand, hygiëne etc. worden gehanteerd zoals die ook in Nederland van toepassing zijn. Onze ervaring leert overigens, dat men zich op G.C. meer aan de diverse maatregelen houdt dan in Nederland: men is een ietsje meer gedisciplineerd en er wordt ook wat strenger gehandhaafd. Men is op Gran Canaria economisch sterk afhankelijk van uw en ons bezoek. En het mooie weer, de ontmoetingen die we allen elk jaar weer met elkaar hebben, moeten een aansporing zijn snel te boeken en gemaakte afspraken, zo mogelijk, niet te annuleren. 

We hopen u allen, voor korte of langere tijd, weer in ons midden te hebben en zien u graag op enig moment in onze diensten. 

Zoals gebruikelijk onderstaand de ervaringen van de predikanten van het afgelopen seizoen.

Terugblik verblijf Gran Canaria december 2019-6 februari 2020.

Wat lijkt het lang geleden! 

Net als u allen leefden wij de laatste maanden anders: geen oppas kleinkinderen, geen gesprekskring, online kerkdiensten, geen wereldwinkel, geen voetbal, geen…….een lege agenda! Corona is een begrip geworden. We leven mee met hen die erdoor getroffen werden.

We vlogen begin februari terug naar Nederland. Op Gran Canaria was het de periode dat wekelijks meer mensen de diensten bezochten. Een bijna natuurlijke trend. Vanzelfsprekend ging het zo. Veel is zo in eens minder vanzelfsprekend geworden. 

Het blijft bijzonder dat mensen van diverse pluimage samen de lofzang zingen, hun gebeden zeggen en zich laten aanspreken door Woorden van vergeving, leven en toekomst. Vele gezichten staan op ons netvlies en veel fijne ontmoetingen dragen we mee in ons leven.

We beleefden fijne diensten. Het geluid was beter dan voorgaande jaren, al blijft dit beperkingen geven. We denken met veel genoegen terug aan ontmoetingen in Café de Paris, met name na de zondagse diensten. We beleefden 2

oecumenische diensten: op 1 januari en in de week voor Gebed van de eenheid van de christenen. Beiden hebben we als inspirerend ervaren met een goede afstemming tussen zowel kerkgenootschappen als pastores die gebruik maken van de prachtige Templo Ecuménico.

In de ziekenhuizen ontmoetten we wekelijks mensen die voor kortere of langere tijd waren opgenomen voor behandeling. Elke keer weer spannend én verrassend wie je aantreft en wat de kwalen zijn. Bijzonder dat mensen het niet alleen waarderen, maar ook snel bereid zijn jou vertrouwen te schenken. Dit laatste kan tot mooie en zinvolle gesprekken leiden.

We waarderen de voortdurende betrokkenheid en inzet van het Kerkteam: klein maar betrokken en bezielend!

Veel wat vanzelfsprekend leek, wordt opnieuw bevraagd. Veel zal leiden tot herbezinning en nieuwe of bijgestelde keuzes. We zijn open naar morgen en benieuwd hoe het samenleven verder gaat. We leven in vertrouwen dat God niet loslaat wat Hij is begonnen. Door Zijn Geest blijft Hij wegen schrijven in de tijd. Fijn dat wij hier deel van mogen uitmaken!

Ontvang een hartelijke groet van Gini en Henk Linde, Hoogeveen.

Een mooie ervaring op Gran Canaria van 6 febr. t/m 10 maart 2020.

Op 6 febr. 2020 zijn we hartelijk welkom geheten door Clary en Leen op het vliegveld. In het huisje wachtte Fria ons ook al op. Dat is echt een fijn begin. Die eerste zaterdagmorgen hebben Leen en Fria ons wat wegwijs gemaakt in San Fernando. Dat was heel gezellig en attent. Natuurlijk was het allemaal even wennen en hadden we even tijd nodig om ons thuis te gaan voelen. Maar na de eerste dienst was er alle reden om blij te zijn over een goede start met elkaar. Dat fijne gevoel is gebleven. We hebben hier mooie ontmoetingen mogen beleven. We hadden tijd om de omgeving te verkennen. Het huisje is eenvoudig maar comfortabel. 

De diensten hadden altijd een thema, al of niet met een geprinte aanvulling van de dienst. De vrijheid om een dienst in te vullen, heb ik als bevrijdend ervaren. Er is veel ruimte om dit doen. Vooral de samenzang heb ik geweldig gevonden. De nazit in Café de Paris was altijd onderhoudend. En dat geldt ook, in kleinere kring, voor de woensdagmorgen.

Elke week ging ik op de dinsdagmiddag naar het ziekenhuis in Maspalomas en op de woensdagmiddag naar San Agustín. Heen met de bus, terug lopend. Ik vind het mooi dat onze kerk zo naar buiten kan treden. Fijn om de mensen in de ziekenhuizen te kunnen bemoedigen.

Jan en ik zijn wandelaars. We hebben dat ook heel veel kunnen doen. Ook zijn we 2x mee gegaan met de Vlak-wandelclub. Hele leuke dagen! Ook de concerten in de Templo waren prachtig.

Met de bussen kom je een heel eind. Al hebben we nog maar een heel klein stukje van het eiland gezien. Het weer was geweldig en toch we hebben zelfs een heftige Calima meegemaakt. Ook weer bijzonder!

Op 11 maart kwamen we terug in Steenwijk, achteraf precies op tijd voor de lockdown. Vrienden haalden ons op en durfden ons al niet meer aan te raken. Een vreemde ervaring als je de zondag ervoor nog iedereen de hand hebt geschud en in een vol vliegtuig hebt gezeten. Opeens was de wereld anders……. Zeker voor onze opvolgers Jan en Francien van Pijkeren!

Wij zijn blij en dankbaar dat we hier deze gemeente, naar beste kunnen, hebben mogen dienen. Het was een fijne en mooie tijd. Jan en ik komen graag nog een keer terug.  Adieu!!

Wilma van der Linden

Onverrichter zake.

Het zou de afsluiting worden van ons werk in Nederlandstalige interkerkelijke gemeenten in Zuid-Europa. Na Alanya (Turkije), Guardamar del Segura (2x) en de Costa del Sol (3x) zou vijf weken Gran Canaria het laatste project zijn. Nauwelijks waren we geland op Las Palmas of de totale lockdown in verband met de coronacrisis werd afgekondigd. Clary heeft ons op de dag na aankomst, vrijdag 13 maart 2020, nog de Templo Ecuménico laten zien, de locaties van twee ziekenhuizen en wat daar tussen en om heen ligt op het eiland en dat was het. Van ook maar één uur werken, behalve de voorbereiding voor de kerkdienst, is het niet gekomen. Jammer, maar het is niet anders. 

Na heel veel gehannes om een repatriëringsvlucht te kunnen boeken bij Transavia zijn we op zondag 22 maart na tien dagen weer teruggevlogen naar Nederland. Onverrichter zake. Het waren vreemde, maar wel zonnige dagen op Gran Canaria. Naast Clary hebben we van de Nederlanders alleen Leen en Fria gesproken en op zaterdag een paar toeristen die de volgende dag naar de kerkdienst hadden willen komen.

We zijn een heel bijzondere ervaring rijker en wel zó anders dan we verwacht hadden. 

Tenslotte nog wat humor van de ambassade. Toen Transavia de ene vlucht na de andere annuleerde, zochten wij contact met de ambassade in Madrid. Telefonisch onbereikbaar. Stuur een e-mail. Dat deden we met de vraag: hoe komen wij weer thuis en moeten we ons bij u melden?  Geen enkele reactie. Op de derde dag weer thuis in Lochem belde de Nederlandse ambassade uit Madrid: “Waarmee kunnen wij u helpen?” “Wij zijn weer thuis!” “O, bent u al weer thuis. Dat is fijn, hoor. Goedemorgen.” Als ge in nood gezeten geen uitkomst ziet, bel de ambassade toch maar niet. Ook een bijzondere ervaring, maar wel eentje die te denken geeft.

Vriendelijke groet,

Francien en Jan van Pijkeren

Lochem, 22 juni 2020.

Financiën

Het kerkseizoen (jaar) loopt niet gelijk aan het financiële jaar. Het eerste is van oktober tot april, het tweede is een kalenderjaar. Dus dit “verslag” gaat over 2019.

De pastorie in Fortuna moeten we 6 maanden huren en kostte €1000,00 plus €25,00 voor internet per maand. Voor november probeerden we 1 of 2 huurders te vinden en dat is afgelopen jaar gelukt. 

De huur van de kerk is officieel €100,00 per week, maar door de goede contacten van Clary met het bestuur van de Templo hoefden wij maar €60,00 te betalen. Onze organist, Helmut Scholz vroeg €25,00 per dienst. Zo waren de kosten per zondag €85,00. 

Daarbij komen dan nog de kosten voor PR (flyers, website etc.), de vliegreis van de predikant, giften aan de voedselbank, enz. 

De uitgaven waren in totaal €8220,00. De collectes brachten €5251,00 op. (Gemiddeld €3,90 per persoon). Maar gelukkig zijn er ook via de IPNZE giften binnen gekomen, te weten €3220,00. Een klein rekensommetje laat zien, dat we over 2019 een positief resultaat hebben, waarvoor onze hartelijke dank aan alle gulle gevers. 

En hoe wordt 2020? Gelukkig hoefden we voor april geen huur te betalen (covid-19), maar voor het nieuwe seizoen is de huurprijs wel weer verhoogd tot €1100,00. En kunnen we de Templo blijven huren voor €60,00? We blijven vertrouwen, dat het goed komt.

Hoort, zegt het voort.

Wij stellen het op hoge prijs wanneer u in uw thuisomgeving bekendheid wilt geven aan de mogelijkheden tot kerkgang in de Nederlandse kerken in het buitenland. Dat kan o.a. met onderstaand persbericht. Wilt u het doorspelen aan de verschillende redacties?

Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen:

Naar de kerk in uw winterzon-vakantie?

Gaat u deze winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije?

En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal?

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa’s,

in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya.

Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens.

Helpt u ook financieel mee?

Want het voortbestaan van de kerk hangt mede af van de trouw van de bijdragers.

Giften zijn daarom heel welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria.  

Uw gift is dan ook aftrekbaar van de belasting, omdat het IPNZE een ANBI-status heeft.

Het kerkteam wenst u een mooie zomer.

Met hartelijk groet, 

Clary de Feijter, 

Esther den Tuinder, 

Leen en Fria Andeweg

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021