Nummer 14, oktober 2020

Hoe ziet het komende winterseizoen eruit!?

Wat is er sinds maart j.l. veel gebeurd: in de hele wereld, veraf en dichtbij. Mogelijk ook in uw directe omgeving. We hoeven niet uit te wijden over alles wat er zich heeft afgespeeld rond het COVID-19 coronavirus: bijna iedereen heeft wel het nieuws gevolgd en de, vaak schokkende, beelden op de televisie gezien. En…..we hebben nog een lange weg te gaan: we zijn er nog niet vanaf. Gelukkig hebben er ons geen berichten bereikt van corona-gevallen die betrekking hadden op iemand van onze regelmatige kerkbezoekers.

En nu is het kerkteam weer compleet op Gran Canaria aanwezig. 

Ieder van hen zal een kort verslag geven van hoe het hen in de achter ons liggende tijd is vergaan en op welke manier men de zomer is doorgekomen.

Wat betreft het gebruik door de diverse kerken van de Templo is nog weinig duidelijkheid. Afstand tot elkaar, reiniging van de banken na elke dienst, ventilatie, zingen etc. zijn, evenals in Nederland, ook op Gran Canaria van toepassing. Daarnaast is het nog niet duidelijk welke kerkgenootschappen dit seizoen van de Templo gebruik willen gaan maken, naast de nu o.a. al aanwezige EKD, Duitstalige Evangelische Kerk. 

Als kerkteam hebben we inmiddels, in overleg met IPNZE en de predikant, besloten tot en met D.V. 

3 januari 2021 geen Nederlandstalige kerkdiensten te organiseren. In de loop van de komende tijd zullen we ons beraden hoe we daarna dit seizoen verder zullen invullen. Kijk voor de actuele situatie op Gran Canaria op onze website: www.kerk-grancanaria.nl Veel is uiteraard ook afhankelijk van hoeveel van onze “vaste” bezoekers we vanaf januari a.s. mogen verwachten. 

Velen hebben al aangegeven in januari te komen, maar evenzo zijn er ook gasten die het “even aanzien” en een vaccin afwachten. Het zou dus heel fijn zijn als u ons van uw plannen op de hoogte brengt: u helpt ons er enorm mee om besluiten te nemen voor het vervolg van het kerkelijk seizoen na de jaarwisseling. De situatie op Gran Canaria ten aanzien van het virus is zo, dat er over het algemeen heel weinig besmettingen zijn en het eiland inmiddels “groen” verklaard is door de Spaanse regering. Overigens zijn de regels met betrekking tot afstand, mondkapjes etc. niet anders dan in Nederland, maar wel met strengere handhaving. Maar vergeet niet: alles met mooi 🙂 weer.

De zomer van het team.

Namens Clary:

“De Heer is mijn Herder” – Psalm 23

Op 1 oktober j.l. is overleden op 93-jarige leeftijd Cornelia de Feijter-van Kampen. Zij was de moeder van Clary. Velen van u hebben haar gekend, omdat ze regelmatig, eerst met haar man en   later alleen, hier op bezoek was.

Bovenstaande tekst stond op de rouwkaart. In haar huis vonden de kinderen een briefje met verschillende liederen en de volgende tekst: ”In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.” -psalm 4:9

Met de woorden van deze teksten is ze begraven op 6 oktober in het bijzijn van kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Dankbaar zijn ze, dat ze haar zolang, in goede gezondheid, bij zich mochten houden.

Clary is, door de corona, alleen in augustus bij haar moeder geweest. Wel hadden ze elke dag telefonisch contact.

Wij wensen, als Kerkteam, Clary sterkte bij dit verlies.

Esther:

Gran Canaria zonder toeristen. Lege boulevards, gesloten winkels, hotels en restaurants, bijna geen mensen op straat. Zo had ik het eiland natuurlijk nog nooit gezien in de ruim 

10 jaar dat ik hier woon. Tijdens de quarantaine was dit het dagelijkse trieste beeld van het normaal zo drukke en bruisende Maspalomas.

We hebben lang thuis binnen moeten blijven zonder andere mensen te kunnen ontmoeten. We mochten alleen de deur uit voor de dagelijkse boodschappen en urgente zaken zoals de apotheek of het ziekenhuis.

Ik moet zeggen dat het wel went, zo’n rare situatie en het thuis zitten. Je hebt ook geen andere keus dus we maakten er maar het beste van. Een pluspunt was dat ik zwanger was tijdens de quarantaine tijd en daardoor heel rustig aan heb kunnen doen. Inmiddels zijn we ouders van een mooie gezonde zoon: Lennon. Ik had me de zwangerschap en de kraamtijd wel anders voorgesteld, met bezoek aan en van familie in Nederland maar dat ging helaas niet, dus nu videobellen we veel.

Het dagelijkse leven is nu gelukkig weer wat meer zoals voorheen. We genieten weer van het buiten zijn en het dagelijkse ritme dat weer een klein beetje op gang is gekomen.

Iedereen vraagt zich nu af hoe het de komende tijd zal zijn. Zullen de toeristen langzaam weer terugkomen, en hoelang zal het duren voordat het eiland weer zo is als voor COVID-19? Hopelijk kunnen we langzaam weer terug naar hoe het was.

Leen en Fria:

Wij gingen 24 april met een repatriëringsvlucht van BZa naar Nederland. Één persoon in de taxi naar het vliegveld, mondkapjes op en afstand houden op de luchthaven. Daarna in een tjokvol vliegtuig met mondkapjes op naar Schiphol. Bizar. Op Schiphol werden we uitgelaten bij de verste gate naar de bagageband. In ons nieuwe appartement aangekomen was het bed opgemaakt, stond het huis vol met verhuisdozen en de koelkast met eten en drinken voor het hele weekend. Veertien dagen in thuisquarantaine, dozen gesorteerd over de verschillende kamers en uitgepakt.

De eerste dag dat we “eruit” mochten, schrokken we enorm dat de mensen zo vrij en zonder mondkapjes rondliepen. Na snel de noodzakelijke boodschappen gedaan te hebben direct weer naar huis, lekker binnen. Waren we maar op Gran Canaria gebleven: lekker rustig en duidelijke handhaving. Maar ja, er moest een appartement worden ingericht. We hebben de noodzakelijk dokters- en ziekenhuisbezoeken afgelegd, familie en vrienden ontmoet en nog een paar daagjes in Nederland “vakantie” gehouden. En ook genoten natuurlijk van ons nieuwe huis en omgeving met  het prachtige fietsweer. Ook was het fijn, met de bekende beperkingen, in de eigen kerkelijke gemeente de diensten te kunnen bijwonen. 

Al snel, nadat we voor het grootste deel op orde waren, weer gezocht naar een vlucht naar Gran Canaria. En zo zijn we dan sinds 26/9, na wat omboekingen, op Gran Canaria en we hopen hier een mooie winter te kunnen doorbrengen, hoewel het anders dan anders zal zijn. 

We hopen velen van u te ontmoeten en wees ervan overtuigd dat men ons en u graag naar  

Gran Canaria ziet komen, want men is zeer afhankelijk van ons verblijf en onze uitgaven. 

Bericht van dominee Cees Bijman en echtgenote Annie.

Wat jammer…….

Lieve mensen,

Evenals velen van u hadden wij ons er zeer op verheugd om in de komende winter een periode op Gran Canaria door te brengen en elkaar in en rond de diensten in de prachtige Templo te ontmoeten! Echter: onze reisverzekering heeft klip en klaar uitgesproken geen dekking te bieden bij reizen naar of verblijf in gebieden met code oranje. Aangezien dat op dit moment van toepassing is op heel Spanje, hebben wij, in goed overleg met het kerkteam, moeten besluiten onze voorgenomen vlucht op 27 november te annuleren. Gezien de sterke toename, wereldwijd, van het aantal besmettingen lijkt de situatie vooralsnog niet anders te worden, tenzij er spoedig een vaccin beschikbaar komt en de pandemie kan worden ingedamd. 

Hoe jammer het ook is: het mooie weer te missen en de concerten van Stefan Moser en ..………, het belangrijkste is nu dat wij allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en onszelf en de ander niet onnodig in gevaar te brengen. Helaas hebben wij van nabij gezien hoezeer Corona een bedreiging is van onze gezondheid: onze jongste zoon (35) is al in maart ziek geworden en ondervindt er nog steeds behoorlijk ernstige gevolgen van. 

Graag wensen wij elkaar toe dat wij gezond mogen blijven en dat het ons gegeven wordt in de toekomst weer te ontmoeten op ons geliefde eiland……….

Mogen wij ons intussen geborgen weten in de hoede van onze Heer als de dichter van Psalm 91.

Met hartelijke groet aan u allen, 

Annie en Cees Bijman.

Hoort, zegt het voort.

Wij stellen het op hoge prijs wanneer u in uw thuisomgeving bekendheid wilt geven aan de mogelijkheden tot kerkgang in de Nederlandse kerken in het buitenland. Dat kan o.a. met onderstaand persbericht. Wilt u het doorspelen aan de verschillende redacties?

Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen:

Naar de kerk in uw winterzon-vakantie?

Gaat u deze winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije?

En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal?

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa’s,

in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya.

Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens.

Helpt u ook financieel mee?

Want het voortbestaan van de kerk hangt mede af van uw giften.

Deze zijn daarom heel welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria.  

Uw gift is dan ook aftrekbaar van de belasting, omdat het IPNZE een ANBI-status heeft.

Met hartelijk groet, 

Clary de Feijter, 

Esther den Tuinder, 

Leen en Fria Andeweg

P.S. Inmiddels zijn de Canarische eilanden door het RIVM “geel” verklaard.

Nieuws

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021

Extra Nieuwsbrief, Maart 2020

februari 26, 2021