Nummer 18, Oktober 2022

Een nieuw kerkseizoen op Gran Canaria. 

Vanaf de 1e zondag van Advent (27 november ’22) t.m. 1e Paasdag (9 april ’23) worden er in de prachtige Templo Ecuménico de Nederlandstalige kerkdiensten gehouden. Ruim 45 jaar alweer, met in de loop van de jaren diverse personen die hun steentje bijgedragen hebben, maar vrijwel al die tijd ons aller Clary de Feyter, (uit Axel weet u nog?) als boegbeeld, die u welkom heet en vraagt wie er voor de eerste keer in de Templo de dienst bijwoont, vinger opsteken alstublieft. Belangrijk te weten, want u verdient wat extra aandacht bij het koffie drinken na de dienst bij Konditorei Café de Paris. 

Door Corona en de onzekerheden in de periode daarna (Oekraïne, Inflatie, Vliegschaamte?) valt het op, dat het aantal overwinteraars, langverblijvers terugloopt en meer mensen voor een of meerdere periodes van 1, 2 of 3 weken kiest en dat daarmee de continuïteit ook ongewisser is. Voor ons als kerkteam is het fijn te weten wat u beweegt naar Gran Canaria te komen: is het het mooie weer (over het algemeen), de mogelijkheid tot kerkgang (Nederlandstalig) als enig op de Canarische Eilanden, hoe heeft u ons gevonden? Internet, van horen zeggen? Allemaal belangrijke zaken te weten voor de toekomst. 

Als kerkteam zijn we er (bijna) klaar voor: de predikanten stellen zich onderstaand aan u voor; zij hebben er zin in. De eerste gezamenlijke vergadering van alle gebruikers van de Templo is achter de rug, het onderkomen voor de predikanten is geregeld. Nu nog posters maken en verspreiden en de website up-to-date (laten) maken. 

We hopen u in een van onze diensten te mogen verwelkomen. 

Overleden. 

Half augustus bereikte ons het droevige bericht dat overleden is Helmut Scholz. Wij hebben de achterblijvende familie met onderstaande mail gecondoleerd. Het lijkt ons goed dat u van deze mail kennis neemt: 

Familie Scholz, 

Von Clary de Feyter haben wir erfahren, dasz Ihr Bruder bzw. Schwager Helmut verstorben ist. Im Namen der Niederlandschsprachigen Interkonfessionellen Glaubensgemeinschaft Gran Canaria sprechen wir unser Beileid zum Tod und Verlust von Helmut aus. 

Wir gedenken Helmut mit Hochachtung und liebevoller Erinnerung an seine jahrenlange Begleitug von Gemeindesang und spielerischer Musik vor und am Ende des Gottesdienstes und während der Sammlung. Besonders unsere Nationalhymne hat er einmal pro saison mit Elan begleitet. Das spielen von “Tulpen uit Amsterdam” nach dem Gottesdienst wurde immer mit Gelächter aufgenommen. Ein netter Mensch ist verstorben. 

Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute und Kraft von Gott alles Gute und Kraft fur die kommende Zeit. 

Mit freundlich Grussen vom Kirchenteam der N.I.G. Gran Canaria. 

Even (opnieuw) kennismaken… 

In het eerste gedeelte van het komend winterseizoen hopen wij voor de derde keer de Nederlandse Kerk op Gran Canaria te dienen als predikantenechtpaar. 

We zien er naar uit om “iedereen” weer te ontmoeten en met de gemeente samen te komen in de zo bijzondere Templo Ecuménico. Twee jaar geleden hadden wij ook toegezegd een periode op het eiland te komen om de gemeente te dienen, maar door Corona kon dat niet doorgaan. Er waren ook bijna geen toeristen en er mochten geen diensten gehouden worden, helaas. 

We hopen van harte dat het werk van de Nederlandse kerk dit jaar wel doorgang kan vinden en dat ook het pastoraat in de ziekenhuizen weer toegestaan wordt. 

Misschien – vooral voor degenen die ons nog niet kennen- goed, iets over onszelf te vertellen. Wij zijn resp. 74 en 73 jaar oud, al ruim 51 jaar getrouwd en gezegend met kinderen en kleinkinderen. Precies 40 jaren heb ik als gemeentepredikant mogen werken, aanvankelijk in de Gereformeerde kerken, later opgegaan in de PKN. 

Sinds mijn emeritaat mag ik nog hier en daar pastoraal werk doen en bijna elke zondag voorgaan in erediensten. Momenteel mag ik nog een recent gevormde, groeiende gemeente dienen in Serooskerke (Walcheren). Dat ik nog steeds een beetje bezig ben, geeft aan dat ik mijn werk altijd met liefde heb mogen doen. Wat is er ook mooier dan het Evangelie verkondigen en mensen ontmoeten … 

En dat dan deze winter ook nog op een eiland met een aangenaam klimaat! 

Met een hartelijke groet, Annie en Cees Bijman-Schep, Arnemuiden. 

Beste gemeenteleden, 

Graag wil ik op deze wijze alvast met de Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria kennis maken. Ik schrijf u aan de vooravond van de vredesweek die in Nederland plaats vindt van 18 – 25 september. De opdracht aan ons allen is om opnieuw na te denken over wat vrede is en hoe we vrede kunnen bevorderen. De oorlog in Oekraïne heeft de wereld veranderd. Een enorme uitdaging om vrede opnieuw te kunnen definiëren en vorm te geven. We bidden om veerkracht, vertrouwen en perspectief in deze tijd van grote maatschappelijke onrust. Dat we een weg vinden om aan onrecht voorbij te komen en iets te zien oplichten van het Bijbelse visioen van vrede en recht. Zelf hoop ik in Utrecht voor te gaan, de stad die dit jaar viert dat zij 900 jaar bestaat. De kerken in de stad hebben voor iedere zondag een gebedsintentie geformuleerd. In de vredesweek zal er worden gebeden voor vrede, verdraagzaamheid, respect en dienstbaarheid. 

Even voorstellen: 

Voordat ik theologie ging studeren was ik verpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit. Daar ontdekte ik dat wie horizontaal komt te liggen, verticaal gaat denken. Daar in het ziekenhuis ontstond het verlangen om mij niet alleen aan de lichamelijke zorg te wijden, maar ook aan de geestelijke verzorging, de zielzorg. Ik studeerde vier jaar aan de Protestants Theologische Faculteit in Brussel en daarna vier jaar aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik de kerkelijke opleiding afrondde. 

Mijn hart ligt bij de theologie, het pastoraat en het voorgaan in vieringen. De grote uitdaging, telkens weer, hoe vertalen we de oude woorden naar het leven van vandaag. 

Op dit moment lees ik een inspirerend boek: Maria, icoon van genade. Geschreven door Arnold Huijgen, christelijk – gereformeerd theoloog, hoogleraar dogmatiek in Apeldoorn. Verrassend vind ik deze protestantse aandacht voor Maria. 

Op zondag 5 februari 2023 hoop ik voor het eerst bij u, op het mooie eiland voor te gaan. Het is voor mij en mijn man Henk de tweede keer dat wij in het kader van het interkerkelijk buitenlands pastoraat een gemeente in het buitenland mogen dienen. De eerste keer was aan de Costa Blanca, waar ik toen ook Spaanse les heb gevolgd. Ik preek, als gastpredikant, wel vaker in het buitenland o.a. in Parijs en Brussel, maar dit wordt pas onze tweede ervaring met het IPNZE. 

In mei van het vorig jaar ben ik met emeritaat gegaan. In mijn loopbaan als predikant ben ik voornamelijk in het westen van het land werkzaam geweest. Met veel vreugde ben ik gemeentepredikant geweest in Haarlem, Hillegom, Den Haag, en Bennebroek. Het is fijn om nu, als emeritus-predikant te mogen blijven voorgaan en pastorale werkzaamheden te mogen verrichten. Mijn man was docent wiskunde en inmiddels ook met pensioen. Onze drie kinderen zijn al langer het huis uit en hebben hun eigen gezin. We passen veel op onze zeven kleinkinderen in de leeftijd van 3 tot 9 jaar. 

We zullen hen natuurlijk wel missen, maar dat geldt ook voor u, stel ik me zo voor. De familiebetrekkingen veranderen bij verblijf in het buitenland. 

Verder zijn we nog aan het landen in onze nieuwe woonplaats. In de zomer zijn wij verhuisd van Hillegom naar Soest. De plaats waar ik ooit ben geboren en dichter bij de (klein)kinderen. 

Inmiddels is onze reis naar Gran Canaria geboekt. We arriveren begin februari en ik hoop dan de eerste zondag van de maand voor te gaan. 

We zien uit naar een mooie tijd in uw midden. Dat ons verblijf tot zegen mag zijn. 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Jolien Nak 

Helpt u ook financieel mee? 

Na een, in financieel opzicht, stil jaar (2021), zijn we dit voorjaar vol goede moed begonnen. De collectes hebben goed opgebracht (waarvoor onze dank), maar alle kosten werden niet gedekt. Tot overmaat van ramp kregen we te horen, dat de huur van de pastorie in Parque Fortuna niet kan doorgaan, omdat het huisje voor een heel kalenderjaar is verhuurd. Er is ons een ander aangeboden, maar dat is wel €200,00 duurder per maand en komt nu op €1200,00. De huur van de Templo is €60,00 en de organist kost €50,00 per dienst. Maar we gaan vol goede moed verder en we hopen, dat u uw steentje daarin wilt bijdragen. Want het voortbestaan van de kerk hangt mede af van de trouw van de bijdragers. 

Giften zijn daarom heel welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria. 

Uw gift is dan ook aftrekbaar van de belasting, omdat het IPNZE een ANBI-status heeft. 

Met hartelijke groet van het kerkteam: 

Clary de Feyter, 

Esther den Tuinder en 

Leen en Fria Andeweg. We hopen elkaar (weer) te ontmoeten. 

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021