Nummer 10, Oktober 2018

 Bericht van de Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria 

nummer 10, oktober 2018 

We zijn er weer. 

Na een mooie zomer in Nederland, waar men vaak van Canarische temperaturen kon genieten, heeft volgens de agenda de herfst haar intrede gedaan, hoewel daar vaak niet veel van te merken is. 

Want terwijl we bezig zijn deze nieuwsbrief voor u te maken geeft de zomer zich niet zomaar gewonnen en “zomert” het in Nederland nog lekker na. Maar als u deze nieuwsbrief in uw mailbox vindt, zal dat ongetwijfeld wel anders zijn: herfstbladeren dwarrelen van de bomen en worden een bruine brei door de regen. Tijd voor u om zich voor te bereiden op een kort of langer winterverblijf op Gran Canaria om de zomer te verlengen, of misschien nog maar een last-minute reisje te boeken. 

Naast de telefonische- en mailcontacten van het kerkteam, bezochten we (als deel) van het team deze zomer o.a. een vergadering van IPNZE met onze begeleider ds. Henk Linde en dronken een kopje koffie met het predikanten echtpaar dat deze winter in ons midden hoopt te zijn. Ook bezochten we, als blijk van medeleven, een al jaren trouwe en betrokken bezoeker van onze diensten die in het voorjaar tijdens een korte vakantie op Tenerife plotseling zijn vrouw verloor. Helaas zijn we niet altijd op de hoogte, of worden we geïnformeerd over het wel en wee van de, regelmatige bezoekers van onze diensten. Maar via via sijpelt er wel eens een naam binnen van hen die overleden zijn of door ouderdom, met alle gebreken van dien, niet meer in staat zijn een zonnereis(je) naar ons mooie eiland te maken. Het hele seizoen door is het dan ook elke zondag weer de vraag: zou(den) die en die er weer zijn. We hebben dan ook aan het einde van het seizoen bekende gezichten gemist, maar gelukkig ontmoeten we het hele seizoen door elke zondag weer meerdere nieuwe bezoekers die de weg naar de Templo weten te vinden: vaak van horen zeggen of via de website: www.kerk-grancanaria.nl 

Mogelijk kent u mensen: familie, vrienden, kennissen die u ontmoet op verjaardagen, bij de bakker of de groenteboer en in uw kerkelijke gemeente die enthousiast vertellen een reis(je) te hebben geboekt naar Gran Canaria. Vertel hen dat ze de zondagse kerkgang niet hoeven te missen en van harte welkom zijn bij onze diensten in de Templo Ecuménico. Kijk ook eens of u het persbericht, onderaan dit Bericht, geplaatst kunt krijgen in uw kerkblad of plaatselijke huis-aan-huis blad. Het is de moeite waard! En ook als u eenmaal op Gran Canaria bent, ontmoet u zeker veel Nederlanders die nog niet weten dat er al tientallen jarenlang Nederlandstalige kerkdiensten worden gehouden. Er liggen foldertjes voor u klaar om bij deze en gene achter te laten en her en der op te hangen. U kent vast en zeker de psalmregel: “Kom ga met ons en doe als wij”. 

In dit Bericht stelt het dominees-echtpaar van het komende kerkseizoen zich aan u voor. 

Voor velen een “oude” bekende en misschien voor u nieuwe gezichten. We heten hen in ieder geval van harte welkom. 

De kerkdiensten beginnen D.V. op de 1e Adventszondag, dat is zondag 2 december. Door organisatorische problemen dit seizoen NIET t.m. Pasen, maar de laatste dienst van het seizoen zal worden gehouden zondag 31 maart 2019. 

Wij wensen u een goed seizoen, in Nederland of op Gran Canaria en hopen u in één of meer van onze diensten te ontmoeten. 

Met hartelijk groet van het kerkteam 

TEMPLO ECUMÉNICO: een baken. 

Het is najaar. De uitbundige zomer, die al vroeg in april begon, gaat over in herfstkleuren. 

Overwinteraars zoeken hun winteronderkomen weer op in deze overgangstijd. En zo gaan ook op Gran Canaria vele seizoenactiviteiten weer van start. 

De Templo heeft een eigen, opvallende plaats in het toeristenoord Playa del Inglés. Heel bijzonder dat er zoveel geloofsgemeenschappen en nationaliteiten onderdak hebben. In het afgelopen jaar sprong de viering van 40 jaar Nederlandstalige diensten er voor ons uit. Heel erg tegengesteld aan deze viering was de overval die we meemaakten op dezelfde dag, waarbij Gini haar heup brak (het gaat redelijk goed met haar). 

Vanaf december, Advent, zullen er weer diensten zijn in de eigen taal. Wij willen ds. Bijman en zijn vrouw een fijn verblijf toewensen. We zijn blij met de kerkelijke gemeenschap op Gran Canaria dat er een kerkteam is. Met betrokkenheid, enthousiasme (Geestdrift!) worden er wekelijks diensten aangeboden. Fijn dat meerderen een handje helpen. Wij wensen het kerkteam ook een goed seizoen toe. 

En vooral: dat ze u mogen begroeten en samen met u het geloof, de hoop en liefde mogen delen! Fijn om in de vreemde vertrouwde woorden en bekende liederen te mogen zingen. Wat een verbondenheid! 

Op afstand hopen wij dit seizoen in Hoogeveen mee te doen met een aantal kerkelijke activiteiten. Het is belangrijk, zelfs wezenlijk, om het geloof te kunnen delen. Soms denken we iets voor de ander te kunnen doen, maar betekent de ander zelfs meer voor ons!!! 

Ik wil aan de goede wensen voor het winterseizoen nog een gedicht van Alfred C. Bronswijk toevoegen: Roeping 

Een gelovige is niet geroepen 

om grootse en meeslepende 

daden te verrichten. 

Noch om opzien te baren 

of de wereld te verbazen. 

Een gelovige is niet geroepen, 

om te stralen als held of ster, 

boven ieder uit te steken, 

perfect te worden, 

of bijna goddelijk te zijn. 

Een gelovige is wél geroepen 

vanuit eenvoud te leven, en 

met de inzet van héél zijn persoon, 

het kleine en het gewone 

op grootse wijze te doen. 

Met een hartelijke groet van Gini en Henk Linde, Hoogeveen 

Even voorstellen

In de winter van 2016/17 mochten wij voor het eerst de kerk van Gran Canaria dienen. We bewaren aan deze periode goede herinneringen en waren daarom graag bereid gevolg te geven aan de uitnodiging om ook in het komend seizoen aanwezig te zijn op dit prachtige eiland. Vanaf de eerste zondag van advent (1 december) tot en met zondag 31 maart hoop ik voor te gaan in de Nederlandse diensten in de Templo Ecuménico en beschikbaar te zijn voor pastoraat. We zien ernaar uit om, samen met het kerkteam, deze mooie taak te vervullen. 

Voor degenen die ons nog niet kennen is het wellicht zinvol iets over onszelf te vertellen… 

Wij komen allebei oorspronkelijk uit Lopik (U.) en zaten zelfs bij elkaar in de klas op de lagere school. In 1971 zijn we getrouwd. Ons huwelijk werd verrijkt met 4 dochters en 2 zonen en inmiddels zijn er 14 kleinkinderen. 

In 1974 werd ik predikant van de Gereformeerde Kerk in Arnemuiden, in 1979 gingen we naar Urk en in 2007 riep Arnemuiden ons weer terug. Daar ging ik, na precies 40 jaar in het ambt gediend te hebben, in 2014 met emeritaat. 

Sindsdien mag ik op de meeste zondagen nog her en der voorgaan en ben ik actief als pastor voor de ouderen van de Protestantse gemeente Ontmoeting te Middelburg. 

Omdat ik mijn werk altijd met vreugde heb mogen doen en wij beiden nog gezond zijn hebben wij ons graag beschikbaar gesteld voor het werk van de IPNZE (Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa). 

Als zodanig waren we ook twee winters actief in de Algarvekerk in Portugal. 

We worden steeds weer verrast door het vertrouwen dat wij van zoveel mensen mogen ontvangen en bidden dat wij tot zegen mogen zijn door het Evangelie uit te dragen in prediking en pastoraat. We hopen ook in de komende winter te ervaren hoe goed het is, samen met mensen uit allerlei plaatsen en diverse kerkelijke groeperingen, de lof van God te zingen en naar Zijn Woord te horen…. 

Annie (69) en Cees (70) Bijman-Schep. 

Helpt u ook financieel mee? 

Giften zijn heel welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria. Uw bijdrage is dan ook aftrekbaar van de belasting. 

Het voortbestaan van de kerk hangt mede af van de trouw van de bijdragers. 

De leden van het Kerkteam zijn: 

Clary de Feyter, algemeen adjunct 

Esther den Tuinder, secretariaat 

Leen Andeweg, samenroeper. 

Fria Andeweg, wnd. penningmeester 

Contact en reacties graag naar het secretariaat: kerkgrancanaria@gmail.com 

Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen: 

Naar de kerk in uw winterzon-vakantie? 

Gaat u in de komende winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije? 

En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal? 

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa Blanca en Costa del Sol, 

in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya. 

Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl 

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens. 

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021