Nummer 21, Mei 2024

Het seizoen 2023/2024: een terugblik. Eind november begon voor het kerkteam het winterseizoen weer. Begin november hebben we de gebruikelijke vergadering met alle gebruikers van de Templo. De data voor de gezamenlijke diensten worden bepaald.
We hadden dit jaar de beschikking over dezelfde bungalow als vorig seizoen. Weliswaar met een verhoging van € 50,00 per maand. De hard stijgende prijzen van de huur vormt een bron van zorg wat betreft de financiën. De eerste zondag was de zondag van Advent, 5 december.

Henk en Gini Linde uit Hoogeveen hebben deze periode de diensten en het pastoraat op zich genomen. Natuurlijk werd er stevig op los gespeculeerd hoeveel bezoekers er zouden zijn. Dit blijft altijd spannend omdat we een vakantiegemeente zijn. Het aantal gaf ons moed voor de periode. We mochten deze dienst met 30 kerkbezoekers beleven. Bóven het aantal dat ieder van het team en predikant in gedachte had. Gelukkig zien we de aantallen weer langzaam oplopen naar het Pre-Covid-tijd. We hebben zelfs drie diensten met meer dan 100 mede geloofsgenoten mee mogen maken. Hier zijn we als kerkteam en de dienstdoende predikant verheugd over dat zoveel mensen de Templo Ecuménico weten te vinden: van “horen zeggen”, onze website en plaatselijke kerkbladen waar bezoekers van onze diensten af en toe een berichtje plaatsen.

Plaatst u ook eens een berichtje in uw kerkblad? Dank u wel! Onderaan de nieuwsbrief hebben we voor u een voorbeeld tekst geplaatst Tijdens een van onze diensten hebben we afscheid genomen van Leen en Fria Andeweg. Jaren hebben ze het kerkteam versterkt en zich ingezet voor de kerk op Gran Canaria, maar nu was het tijd voor hen om het stokje over te dragen.

Onze laatste dienst van de paasdienst op 31 maart 2024. Daarna begon voor ons als kerkteam ook een rustigere periode. Wij hopen vanaf oktober weer op ons mooie eiland aan te komen. Het kerkteam wenst allen, wij denken hierbij in het bijzonder aan hen die te maken hebben met afnemende krachten, gezondheidsproblemen, onderzoeken en behandelingen, ziekte etc., sterkte en Gods nabijheid toe. En natuurlijk hopen wij u na een mooie zomer, zo mogelijk, in het nieuwe seizoen weer in een van onze diensten te ontmoeten.

Terugblik winterperiode
Verblijf op Gran Canaria, Eerste Advent 2023 tot en met Pasen 2024. Als ons gevraagd wordt naar ons verblijf op Gran Canaria antwoord ik nogal eens met ‘het is een nuttige en aangename tijd’. Het is bijzonder om te mogen genieten van het aangename klimaat en om heel veel mensen te mogen ontmoeten. We blijven ons verwonderen over de unieke El Templo Ecumenico: het kerkgebouw in Playa del Inglés, waar elke zondagmiddag een Nederlandstalige kerkdienst wordt gehouden. Velen weten dit gebouw te vinden. Sommigen komen hier al jaren en hebben een netwerk van bekenden, zelfs vrienden en vriendinnen opgebouwd. Anderen verblijven één of een paar weken op het eiland en vinden het fijn een dienst mee te maken. We merken dat velen in hun thuissituatie de kerkdiensten noemen en hier waarderend over spreken. Goed om reclame te maken voor deze diensten! Binnen het kerkteam wordt vaak gekeken hoe we bekendheid kunnen geven aan de diensten. U hebt hierin een belangrijke taak! Ook de website wordt gelukkig steeds meer bezocht! Uit de reacties merken wij dat de diensten en de aanwezigheid van de kerk in het toeristische Gran Canaria zeer wordt gewaardeerd.

De kerk mag PRESENT zijn in de samenleving. Als in onze individualistische tijd ergens de gemeenschap wordt bewaard, is het in de kerk! Hier stijgen we ook uit boven de in het kerkelijke landschap aanwezige verschillen. In Woord en Lied en Gebed zoeken we naar bemoediging en houvast in een tijd die veel crises en spanningen kent. Er zijn de zorgen in persoonlijke situaties én veel zorgen in het (wereld)samenleven. Elke woensdagmorgen is er gelegenheid tot ontmoeting in café de Paris en hier wordt, soms verrassend, gebruik van gemaakt: meerdere keren waren er bijzondere ontmoetingen.

We zijn blij met de goede ontmoetingen binnen de Nederlandse Vereniging op Gran Canaria. Vaak waren we aanwezig bij activiteiten en ontmoetingsmomenten van deze vereniging. In het kleine en kwetsbare KERKTEAM namen we formeel afscheid van Leen en Fria, altijd zichtbaar aanwezig. We zijn blij dat ze op de achtergrond hand- en spandiensten bleven en blijven verrichten! Gelukkig dienden zich in Aart en Edwin twee gemotiveerde personen aan die het werk binnen het Kerkteam blijven voortzetten. Dank voor jullie inzet. Fijn dat jullie groeiden in overzicht en betrokkenheid!.

Nu we weer een aantal weken thuis zijn in Hoogeveen, is er het ritme van onze Nederlandse activiteiten. Maar we merken dat Gran Canaria een belangrijke plaats inneemt. We zijn dankbaar voor veel fijne contacten en bekende gezichten.

In dankbaarheid voor ons verblijf spreken wij uit dat de
ZEGEN VAN GOD, DE INSPIRATIE VAN JEZUS DE OPGESTANE HEER EN DE TROOSTVOLLE NABIJHEID VAN GODS GEEST JULLIE ALLEN NABIJ BLIJFT.
We hopen elkaar opnieuw te ontmoeten op Gran Canaria.
Met een zomerse, Nederlandse groet, Gini en Henk Linde. Mei 2024.

In memoriam

Op donderdag 2 mei ontvingen wij het bericht dat Ike van der Goot op 69-jarige leeftijd na een periode van een jaar ziek zijn is overleden. Ike en Ron waren trouwe en betrokken bezoekers van onze samenkomsten. Wij wensen Ron samen met de kinderen veel sterkte toe met het verlies van zijn vrouw en hun moeder.

Financiën
Zoals u in bovengenoemde nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben we elk jaar een uitdaging om de financiën rond te krijgen. Voor het volgende seizoen hebben we daarom moeten besluiten om het kerkelijk jaar op Gran Canaria van januari tm maart te laten lopen.
Per 1 januari 2023 was het saldo € 9.344,57. We eindigde het jaar met een saldo van € 8.732,05.
Graag willen we een beroep op u doen en vragen of u wilt kijken of u nog financiële ruimte heeft en de kerk van Gran Canaria wilt steunen doormiddel van een gift. U kunt deze overmaken op IBANnummer NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria.

Liedbundel 1973
Tijdens de diensten op Gran Canaria gebruiken we de liedbundel uit 1973. Graag zouden wij het liedboek uit 2013 gaan gebruiken. Omdat we de financiële middelen niet hebben om deze aan te schaffen willen we een beroep op u doen. Kent u een gemeente in uw omgeving die gaat sluiten, wilt u ons dan een tip geven zodat wij, of als u contact met de gemeente heeft u, om te kijken of de kerk de bundels aan de kerk van Gran Canaria wilt schenken.

Kerkteam
Zoals u heeft kunnen lezen bestaat het kerkteam nu uit 3 mensen. Dit is erg fragiel. Graag zouden we het kerkteam uitbreiden zodat het kerkteam in een stabielere vorm kan doorgaan en functioneren. Wilt u eens overwegen als u langere tijd op Gran Canaria verblijft u zich wilt inzetten voor de kerk?

Seizoen 2024/2025
Helaas hebben we moeten besluiten dat wij gezien onze financiële postitie het volgende seizoen niet meer met advent kunnen beginnen. Onze eerste dienst zal zijn op zondag 5 januari 2025 tm zondag 30 maart 2025 op de gebruikelijke tijd: 16.30 uur in de Templo Ecuménico. Onze predikant voor die periode zal voor vele een bekende zijn. Cees en Annie Bijman uit Arnemuiden zullen de diensten en het pastoraat verzorgen. Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen: Naar de kerk in uw winterzon-vakantie? Gaat u deze winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije? En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal? Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa’s, in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya. Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl
Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens.

Hartelijke groet Het kerkteam
Esther de Tuinder
Edwin van Dijk en Aart van Brakel

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021