Nummer 11, Juni 2019

 Korte terugblik op het winterseizoen 2018/2019. 

Als kerkteam mogen we met dankbaarheid terugzien op een goed verlopen seizoen. Daar onze predikant Cees Bijman inmiddels bekend is met het werken op Gran Canaria, hoefden we ons als kerkteam niet met alle “ins en outs” bezig te houden. Een hele rust voor het kerkteam. Ondanks allerlei veranderingen in de interne organisatie van de Templo konden we gelukkig weer op het gebruikelijke tijdstip gebruik maken van de kerk. De geluidsinstallatie blijft een zorgenkindje, maar het is slechter geweest. Ook is de verstaanbaarheid mede afhankelijk van het aantal bezoekers en het gebruik van de microfoon. De gemeentezang werd weer begeleid door “onze” Duitse organist Helmut. (Helmut is inmiddels geopereerd en heeft een nieuwe hartklep gekregen. Langzaam knapt hij op en hij kijkt alweer uit naar een nieuw seizoen op Gran Canaria). Het kerkteam werd, zoals gebruikelijk, weer bijgestaan door jaarlijks terugkerende kerkbezoekers, waarvoor nogmaals dank. 

Hoewel we elk jaar wel bekende gezichten moeten missen, zijn we steeds weer verheugd dat er elke dienst weer mensen in de kerk zijn die “voor het eerst” onze Templo gevonden hebben. Soms lijkt het er wel eens op dat we een kindernevendienst moeten beginnen: heel mooi! Ook het koffie drinken na de dienst en de woensdagmorgen-ontmoeting in Cafe de Paris geven waardevolle gesprekken, waarbij vaak blijkt dat Nederland maar een heel klein landje is. Kortom, we kijken terug op een mooi sezoen. 

In het vervolg vindt u nog een terugblik van de predikant op het afgelopen seizoen en het verslag van onze waarnemend penningmeester. Het kerkteam wenst u een zonnige zomer en hoopt u in de toekomst weer op het mooie Gran Canaria te mogen ontmoeten. In de loop van het najaar kunt u onze Nieuwsbrief verwachten waarin wij u informeren over het seizoen 2019/2020. 

Dominee Cees Bijman schrijft: 

Voor de tweede keer mochten wij deze winter de Nederlandse Kerk van Gran Canaria dienen, ditmaal zelfs het hele seizoen. Het was opnieuw een fijne ervaring met zoveel verschillende mensen samen te komen rond het Evangelie en onder begeleiding van onze Duitse organist Helmut Scholz de lof van God te zingen. Na de diensten waren er soms verrassende ontmoetingen met mensen van allerlei (geestelijke) pluimage. Mooi om de eenheid in Christus te beleven…… 

Dat laatste ervoeren we ook in de gezamenlijke diensten met de andere gebruikers van de Templo: daarin krijgt het woord “Ecumenico” concreet gestalte! 

En steeds weer kwamen we onder de indruk van de schoonheid van dit bijzondere kerkgebouw. 

Ook de taak die we hadden in het pastoraat aan Nederlanders en Vlamingen in de beide ziekenhuizen in de omgeving leidde tot soms bijzondere ontmoetingen. Hoewel heel wat mensen aangaven niet betrokken te zijn bij geloof en kerk, was ik toch bij iedereen welkom en werd deze dienst van de kerk erg op prijs gesteld. Het is goed dat de kerk zo probeert het lichaam te zijn van een Heer die naar mensen wil omzien……En uiteraard was het zeer 

aangenaam te mogen genieten van prachtig, zomers weer en van de natuur van dit prachtige eiland. 

En, last but not least, wat deed het ons goed om samen te werken met zo’n fijn kerkteam! 

We wensen de collega’s die de komende winter hopen te dienen veel zegen en zien ernaar uit om in de daaropvolgende winter opnieuw op Gran Canaria te zijn. Deo Volente…… 

Annie en Cees Bijman. 

Onze (waarnemend) penningmeester schrijft: 

De Nederlandse kerkgemeenschap bestaat bijna uitsluitend uit incidentele kerkgangers. Er zijn geen vaste kerkleden die met hun structurele bijdragen een financiële basis vormen, zoals in de thuiskerken in Nederland. Er wordt dan ook wekelijks met spanning uitgekeken naar de hoogte van de collecte. Dit seizoen hadden we 1300 bezoekers en de collectes hebben in totaal 

€ 5200,00 opgebracht. Dat is een gemiddelde van € 4,00 per kerkganger. Waarvoor dank en hulde! 

De onkosten waren dit seizoen € 7100,00. De collectes laten dus een tekort zien van € 1900,00 Dankbaar en blij zijn we met onze “donateurs”, die met enige regelmaat via de IPNZE een gift overmaken op onze rekening, zodat we het seizoen toch positief kunnen afsluiten. 

De donateurs krijgen allemaal, voor zover hun (mail)adres bij ons bekend is, persoonlijk een bedankje. 

Helpt u ook financieel mee? 

Giften zijn heel welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria. Uw bijdrage is dan ook aftrekbaar van de belasting. 

Het voortbestaan van de kerk hangt mede af van de trouw van de bijdragers. 

De leden van het Kerkteam zijn: 

Clary de Feyter, algemeen adjunct Esther den Tuinder, secretariaat Fria Andeweg, waarnemend penningmeester Leen Andeweg, samenroeper 

Contact en reacties graag via het secretariaat: kerkgrancanaria@gmail.com 

Zie ook: www.kerk-grancanaria.nl 

Het volgend seizoen loopt zoals gebruikelijk van 1e Advent t/m Pasen. Dat is vanaf zondag 1 december 2019 t/m zondag 12 april 2020. 

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021