Nummer 12, Oktober 2019

Vooraf. 

Zoals wij, en met ons vele van onze lezers weten, zijn de Canarische Eilanden winterzonbestemming nummer 1. En voor de meesten van u is dat dan in het bijzonder het mooie eiland Gran Canaria. Helaas is er van het mooie groene deel van het eiland deze zomer een enorme oppervlakte door brand verwoest. U heeft het ongetwijfeld op de televisie gezien of er over gelezen. Als we terugzien op diverse branden die in het verleden hebben gewoed, blijkt dat de natuur zich wonderwel snel herstelt. Hopen dus maar dat het ook deze keer weer zo zal zijn. Weest u in ieder geval voorzichtig met vuur als u tijdens uw verblijf op Gran Canaria de natuur in gaat. 

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het komende seizoen weer begonnen: uw nieuwsbrief verzorgen, website up-to-date maken, posters laten maken en verspreiden. En met de diverse gebruikers van de Templo het winterseizoen doorspreken. Vrijdag 18 oktober hebben we een vergadering gehad met alle gebruikers van de Templo. “Voorzichtig” blij zijn we met de 2 nieuwe jonge priesters in de Spaanse en Duitse kerk. We hebben moed, dat met deze verjonging inderdaad de Templo Ecuménico haar naam meer en meer waarmaakt, wat hopelijk zal resulteren in meer gezamenlijke diensten tijdens de kerkelijke hoogtijdagen. 

Graag vragen wij u nogmaals mensen in uw omgeving attent te maken op onze diensten. De ervaring leert, dat mond-op-mond reclame het beste werkt: vertel in Nederland in uw eigen gemeente van onze diensten. En probeer of u het persbericht, onderaan dit bericht, geplaatst kunt krijgen in uw kerkblad of plaatselijke huis-aan-huis blad. Het is de moeite waard! Ook als u eenmaal op Gran Canaria bent, ontmoet u zeker veel Nederlanders die nog niet weten dat er al tientallen jarenlang Nederlandstalige kerkdiensten worden gehouden. Er liggen foldertjes voor u klaar om bij deze en gene achter te laten en her en der op te hangen. U kent vast en zeker de psalmregel: “Kom ga met ons en doe als wij”. 

In dit Bericht stellen de predikanten, die het komende seizoen in ons midden hopen te zijn, zich “persoonlijk” aan u voor. Wij verwelkomen: 

Ds. Henk Linde uit Hoogeveen, vanaf 1 december 2019. 

Ds. Wilma van der Linden uit Steenwijk, vanaf 9 februari 2020. 

Ds. Jan van Pijkeren uit Lochem, vanaf 15 maart 2020. 

De kerkdiensten beginnen D.V. op de 1e Adventszondag, dat is zondag 1 december en ze gaan als vanouds dóór tot en met Pasen, dat is zondag 12 april. 

Wij wensen u een goed seizoen, in Nederland en/of op Gran Canaria en hopen u in één of meer van onze diensten te ontmoeten. 

Met hartelijke groet van het kerkteam. 

Let op, het telefoonnummer van de predikant is gewijzigd: 

0034 639 609 154 

Voorstellen: 

Een aantal jaren terug waren we voor het eerst een paar maanden op Gran Canaria. Ondertussen hebben we er heel wat kerkdiensten meegemaakt. Een bijzonder en vóóral inspirerend gebeuren. 

Wie wij zijn? Mijn naam is Henk Linde en ik ben getrouwd met Gini van den Berg. Tot mijn emeritaat was ik predikant van de PKN-gemeente Emmeloord. Daarvoor ´stond´ ik in Bergentheim en Buitenpost. Na mijn pensionering zijn we naar Hoogeveen verhuisd. Hier wonen we met plezier: doen vrijwilligerswerk, met name toerusting binnen de kerk. Regelmatig leid ik nog een kerkdienst. En de tuin blijft een hobby. Mijn vrouw is o.a. actief in de Wereldwinkel. 

Ik vind het bijzonder dat er wekelijks in de periode van Advent tot Pasen een Nederlandse kerkdienst wordt gehouden in de prachtige kerk van Playa (al meer dan 40 jaar!!): een gebouw met meerdere diensten op zondag in diverse talen. Een gebouw met uitstraling dat een oecumenische sfeer ademt. Hier ontmoeten mensen uit meerdere kerkgenootschappen elkaar: ze voelen zich verbonden in lied en gebed, in woord en zegen. Een dienst is een oase in de tijd! Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen iets te drinken. 

In het opschrift spreekt het woord oecumenisch mij aan. Er zit de wereldwijde geloofsverbondenheid in. Een verbinding in Jezus Christus, Heer der kerk. Ver weg van vaderlandse bodem beleven velen hun dankbaarheid én afhankelijkheid. 

Naast de diensten op zondag heb ik als predikant een pastorale opdracht. Deze krijgt inhoud in individuele contacten, maar vooral in het wekelijks bezoek aan de ziekenhuizen in Maspalomas en San Agustín. Hier breng ik bezoek aan álle Nederlandssprekende patiënten. 

Het is een manier om als kerk aanwezig te zijn. Het levert nogal eens onvermoede gesprekken op. Luisteren is een kunst! 

Het is nu eind september en we zien al uit naar ons verblijf en naar het hernieuwen en onderhouden van contacten. Een (klein) kerkteam geeft een zekere continuïteit. 

Ik wil eindigen met een lied, een gedicht (van Alfred C. Bronswijk uit Rakelings Nabij) 

Wij reizen samen langs het pad, van ja en nee, door land en stad . 

En waar de weg weerbarstig is maakt samen-gaan het gaan gewis. 

O Heer, in wie het al begon, leer ons te leven uit uw bron. 

Zo trekken wij door de woestijn met U, die de fontein wilt zijn 

Van lied en licht en levensmoed, van heelheid en van overvloed. 

O Heer, in wie het al begon, leer ons te leven uit uw bron. 

Met een hartelijke groet, een goede reis en goed verblijf, en tot ziens, 

Gini en Henk Linde, Hoogeveen 

Voorstellen: 

Wilma van der Linden, geb.1952 

Tel: 0031 61016 2761 

Mail: wilma.vanderlinden@ziggo.nl 

Bijna 30 jaar speciaal-, voortgezet-en volwassenonderwijs. 

Ruim 15 jaar ben ik gemeentepredikant van de Doopsgezinde Gemeente van Winterswijk en Apeldoorn en Steenwijk, de PKN-kerk in Epe, NPB Elburg, een half jaar predikant op Bonaire. Daarnaast nog trouwambtenaar van de gemeente Heerde. Nu volg ik een opleiding tot natuurgids bij Staatsbosbeheer. 

We krijgen als mens dikwijls te maken met situaties die niet maakbaar zijn, of met situaties die louter onze verwondering wekken. Ons leven is minder maakbaar dan wij vaak denken. Het is fijn hoe wij samen kunnen nadenken en kunnen putten uit onze bronnen van inspiratie. De Bijbel is zo’n bron en kan ons daarbij verder helpen. Ons kleine verhaal naast het Grote Verhaal. We hebben elkaar daarbij nodig. Zo krijgt de individuele geschiedenis van mensen aandacht en kan inspiratie bieden voor de ander. Naast de Bijbel, denk ik ook aan andere religieuze geschriften, literatuur, muziek en kunst. Kortom wij mogen zo het Leven vieren. 

Belangstelling: Moderne kunst, filosofie, psychologie, schilderen, ceramiek, wandelen en fietsen. 

Jan Berk, geb. 1953 

Tel: 0031 6 2320 5731 

Mail: johannesberk@gmail.com 

Opleiding: Medisch Analist, Analist Nucleaire Geneeskunde en Analist Mathematische Statistiek. 

Ex beroep: Hoofd medische laboratoria, Staflid Klinische Chemie en Hoofd ICT afdeling. 

Belangstelling: β-wetenschappen, Cultuur, Filosofie, Lezen, Fietsen en Wandelen. 

Ruim 22 jaar ben ik lid van “The Independent Order of Odd Fellows” (IOOF). Een broederschap dat Vriendschap, Liefde en Waarheid als grondbeginselen heeft. Daarnaast zijn Trouw, Hoop en Liefdadigheid mede uitgangspunten als levenshouding. Ik houd van rituelen 

met inhoud die richting en houvast in het leven bieden. Met deze instelling wil ik graag mensen van alle gezindten ontmoeten en ontdekken wat hen beweegt. Dienstbaar zijn aan de samenleving door te participeren in of het ontwikkelen van maatschappelijke activiteiten vind ik belangrijk. In dit verband hoop ik dan ook voor de Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria iets te kunnen betekenen. 

Wij kijken er naar uit!! 

Voorstellen: 

In het komend kerkelijk seizoen vormen wij, Francien en Jan van Pijkeren, de hekkensluiter. Wij hopen van 15 maart tot en met 12 april 2020 op Gran Canaria te verblijven. Hoewel elke kerkelijke gemeente in Nederland en elke Nederlandse gemeente in het buitenland anders is, is het werk ons niet vreemd. In Nederland is Jan ruim 38 jaar predikant geweest. Hij heeft de gemeenten gediend in Biggekerke-Meliskerke-Zoutelande, Hilversum, Breda, Doorn en Eindhoven. In het buitenland waren het gedurende 6 keer een periode van zo’n drie maanden de Nederlandse gemeenten in Alanya (1 keer), Guardamar del Segura (2 keer) en aan de Costa del Sol (3 keer). 

Naast het werk in de plaatselijke gemeenten en op regionaal niveau heeft hij de landelijke kerk gediend als synodelid, als adviseur op het terrein van Samen op Weg, oecumene, beroepingswerk en kerkvisitatie. Ook heeft hij de Protestantse kerk (of haar voorgangers) vertegenwoordigd op verschillende internationale conferenties. 

Francien heeft zich in eerste instantie gewijd aan de zorg voor onze kinderen. In die jaren deed zij ook veel vrijwilligerswerk op het terrein van onderwijs en telefonische hulpdienst. Vanaf 1990 is zij als directiesecretaresse en managementassistente werkzaam geweest in het bedrijfsleven, in de dienstensector en in de zorg. 

Francien is secretaris van de Stichting voor Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa (IPNZE). Deze stichting adviseert en faciliteert Nederlandstalige gemeenten als die op Gran Canaria. In september 2019 is zij in de Protestantse gemeente in Lochem bevestigd in het ambt van diaken. 

We zien er naar uit om naar Gran Canaria te komen en u daar te kunnen ontmoeten. 

Hartelijke groet, 

Francien en Jan van Pijkeren. 

Helpt u ook financieel mee? 

Giften zijn heel welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria. Uw bijdrage is dan ook aftrekbaar van de belasting. 

Het voortbestaan van de kerk hangt mede af van de trouw van de bijdragers. 

De leden van het Kerkteam zijn: 

Clary de Feyter, algemeen adjunct 

Esther den Tuinder, secretariaat 

Leen Andeweg, samenroeper 

Fria Andeweg, waarnemend penningmeester 

Contact en reacties graag naar het secretariaat: kerkgrancanaria@gmail.com 

En kijkt u ook eens op onze website: www.kerk-grancanaria.nl 

Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen: 

Naar de kerk in uw winterzon – vakantie? 

Gaat u in de komende winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije? 

En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal? 

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa Blanca en Costa del Sol, 

in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya. 

Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl 

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens. 

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021