Nummer 4, Oktober 2015

Voorafje.

De zomer is voorbij in Nederland, de herfst heeft haar intrede inmiddels ook gedaan. Tijd om plannen te maken voor de winter. Dat gebeurt ook binnen de kerk op Gran Canaria. Het plein voor de Templo Ecuménico ligt in volle glorie op nieuwe gasten en kerkgangers te wachten. Want de werkzaamheden aan dat plein zorgden voor een valse start van het vorige seizoen door slechte bereikbaarheid van de Templo. Maar nu kan iedereen de weg naar de kerk weer vinden. Als de wegwijzers tenminste hun werk doen. Aan de duidelijke affiches bij de Templo,  bij de VVV’s en de accomodaties zal het niet liggen.

Maar de beste wegwijzer bent u zelf. Door van de kerk te vertellen in Nederland bij familie en vrienden, bij de bakker en de visboer, op verjaardagen en in uw eigen gemeente. Kijk eens of u het persbericht onderaan dit Bericht geplaatst kunt krijgen in uw kerkblad of plaatselijke sufferdje. Het is de moeite waard!

En ook als u eenmaal op Gran Canaria bent, ontmoet u zeker veel Nederlanders die nog niet weten dat er al tientallen jaren lang Nederlandstalige kerkdiensten worden gehouden.

Er liggen foldertjes voor u klaar om bij deze en gene achter te laten en her en der op te hangen. U kent vast en zeker de psalmregel: “Kom ga met ons en doe als wij”.

In dit Bericht stellen de beide dominees van het komende kerkseizoen zich aan u voor.

De kerkdiensten beginnen D.V. op de 1e  Adventszondag, dat is zondag 29 november en ze gaan als vanouds dóór tot en met Pasen, dat is zondag 27 maart 2016.

Wij wensen u een goed seizoen, in Nederland of op Gran Canaria en hopen u in één of meer van onze diensten te ontmoeten.

Met hartelijke groet van het kerkteam.

Een vooruitblik!

Het duurt nog wel even, een dikke twee maand, maar toch …. begint het bij u ook al weer wat te kriebelen? Ik bedoel: kijkt u zo af en toe ook al weer es even vooruit?

Bijvoorbeeld: naar die a.s. heerlijke (winterzon-)vakantie op Gran Canaria, in Playa del Inglés, in Maspalomas of ergens anders in de buurt?

In ons vaderland heerst er dan vaak mist en kilte, koude regen, ook wel gladheid en glibberigheid of een snerpende kou, om nog maar te zwijgen van soms dagenlang kwakkelweer…. maar u, u ligt ergens fijn te genieten in een strandstoel, met uitzicht op de Atlantische Oceaan en gekrulde tenen, onder het genot van een drankje en een koel briesje!

Bovendien, vakantie betekent toch eigenlijk ook de Kerstcyclus meemaken in die prachtige Templo Ecuménico. Elke zondag weer staat er een team bij de ingang klaar om u welkom te heten en te voorzien van het nodige: een liedboek en eventueel een bijlage met andere liederen en natuurlijk ook om even een praatje met u te maken.

En komt u daar voor het eerst: geen nood. Zegt u dat maar even en direct daarna wordt u bijgepraat over het hoe en wat in de dienst en daarna.

En als u op tijd bent, kunt u ook nog even wat om u heen kijken.

Misschien ontdekt u dan ook nog wel bekenden van vorig jaar!

En als de dienst begonnen is, wat is het dan fijn om met elkaar te kunnen zingen, danken en bidden, bezig te zijn met een bepaald gedeelte uit de bijbel en aan het einde de zegen van de Heer mee te krijgen.

En als u daar zin in heeft, dan gaat u ter afsluiting natuurlijk ook nog even mee naar Café de Paris voor een kop koffie o.i.d. om samen nog even gezellig met elkaar na te praten.

Deze keer ben ik voor de komende Kerstcyclus gevraagd.

Mijn naam is: Egbert van Wieren en ik woon als een ‘pensionado’ in ‘de groene parel van het noorden’, Haren (GN). Drie keer eerder ben ik al in diensten op Gran Canaria voorgegaan en telkens weer geniet ik dan van die ontmoeting met u, afkomstig als u bent uit alle delen van Nederland of soms zo af en toe ook wel uit Vlaanderen, als ook uit verschillende kerkelijke gezindtes. Zo’n gemêleerde samenstelling: dat spreekt mij nu juist aan!

En mocht er in die periode onverhoopt iets met u gebeuren, ook en juist dan kunt u altijd een beroep op mij doen. Pastoraat mag ik ook heel graag doen.

Om een tipje van de sluier op te lichten: in de Advent en met de Kerst wil ik het met u

hebben over ‘de moeders van de Heer’.

U komt namelijk naast al die vele mannelijke verwekkers, opmerkelijk genoeg,

óók vijf vrouwen (en … wat voor vrouwen!) in de ‘stamboom’ van Mattheüs 1 tegen!

Met al die vrouwen is er iets aan de hand en toch worden ze daar met ere vermeld!

Want ook zij hebben meegewerkt op een meer dan gewone manier

aan de komst van de grote Zoon van David, de grote Zoon van Abraham.

Wel, als ík zo even vooruitblik dan begin ik er best al wat zin in te krijgen.

Nou u nog! Hoor ik u daar al zeggen: ik ook? Heel graag! Van harte welkom! Tot dan!

Ds. Egbert van Wieren. Haren, 14-09-2015.

Verblijf op Gran Canaria in Playa del Inglés als predikant.

Mij werd gevraagd om in de periode van 31 januari tot 27 maart 2016 werkzaamheden te doen voor de Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap op Gran Canaria.

Laat ik mij daarom even voorstellen. Ik ben ds. Henk Linde, getrouwd met Gini van den Berg. Ik ben emeritus predikant van de PKN sinds 2011. De laatste gemeente was Emmeloord, een prachtige poldergemeenschap. Na het emeritaat verhuisden we naar Hoogeveen, waar we nu een paar jaar met plezier wonen . Met regelmaat leidt ik nog kerkdiensten.

Voor de reden om kerkenwerk te gaan doen op Gran Canaria graaf ik even in mijn verleden.

Van jongs af aan speelde de kerk en het dominee-zijn een belangrijke rol in mijn leven.

Toen ik voor mijn nummer als 19-jarige in militaire dienst moest, kreeg ik een oproep voor de keuring tot een kaderopleiding.  Eén van de opdrachten op die keuringsdag was: teken een plattegrond van een stad en geef aan waar belangrijke gebouwen/voorzieningen moeten staan. Ik herinner mij nog dat ik begon met een kerk te tekenen. God behoort immers altijd een centrale plaats te hebben! De motivatie om God ter sprake te brengen en de bijbel uit te leggen is altijd gebleven. Met liefde voor mensen werkte ik in 3 gemeenten.

Nu ben ik dankbaar dat ik, samen met mijn vrouw, nog de vitaliteit heb om te werken.

Naast de geestelijke arbeid, tuinier ik graag en verbouw gedeeltelijk onze eigen groente.

In het werk van de predikant staat het voorgaan in de eredienst centraal. Een bijzonder moment aan het begin van de week. Ik zie er naar uit om kennis te maken met de gemeenschap rondom de Templo Ecuménico. Ongetwijfeld een gemeenschap met veel verhalen van diverse mensen.

Een joodse rabbi schreef eens: ´God schiep de mens omdat Hij van verhalen houdt´.

En verhalen ontstaan elke dag weer in belevenissen en ontmoetingen. Soms worden onze plannen en verlangens doorkruist. Ik heb gehoord dat je als predikant op Gran Canaria aanspreekbaar bent in de ziekenhuizen van San Agustín en Maspalomas. Soms mag je even met iemand ´oplopen´, een verhaal delen, een luisterend oor zijn. In een uithuizige situatie kan dit zeer welkom zijn. Er kan een beroep op je worden gedaan en je kunt je zelf aanbieden voor een ontmoeting.

Wat mij ook aanspreekt in de Templo Ecuménico is het 2e woord: oecumenisch. Even spelen dat je met elkaar de ene, heilige, algemene, christelijke kerk vormt. Fijn dat mensen elkaar in liederen en gebeden, in woord en zegen, verstaan. Fijn dat naast de kleine kern er vakantiegangers zijn die aanschuiven en samen het mens-zijn vieren voor Gods aangezicht.

Tenslotte: we bereiden ons voor op ons verblijf op Gran Canaria. We hebben er zin in!

We zijn ook nieuwsgierig naar het kerkgebouw en de wisselende gemeenschap.

We hopen van harte elkaar te ontmoeten op de laatste zondag van januari 2016.

Voor nu een hartelijke groet uit Hoogeveen van Gini en Henk Linde.

Helpt u ook financieel mee?

Giften zijn heel welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria.  Uw bijdrage is dan ook aftrekbaar van de belasting.

Het voortbestaan van de kerk hangt mede af van de trouw van de bijdragers.

De leden van het Kerkteam zijn:  (zie hun foto op de website: www.kerkgrancanaria.nl)

Clary de Feyter, algemeen adjunct

Esther den Tuinder, secretariaat

Louise van Kleef, penningmeester

Leen Andeweg, samenroeper.

Contact en reacties graag naar het secretariaat:  kerkgrancanaria@gmail.com

Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen:

Naar de kerk in uw winterzon – vakantie?

Gaat u in de komende winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije?

En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal?

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa Blanca en Costa del Sol,

in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya.

Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens.

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021