Nummer 5, Juni 2016

Hoe komt Jan Splinter door de winter? 

Natuurlijk door een korter of langer verblijf op Gran Canaria! Ook veel nederlanders genoten er opnieuw van een warme winter. En van de kerkdiensten in de Templo Ecuménico. Groot kans dat u daar een of meerdere keren bij was. Samen met andere gelovigen uit allerlei vaderlandse kerken. Eén in lied en gebed, één rond woord en sacrament. Het kerkteam biedt u hierbij een terugblik op het hele seizoen aan. Misschien wilt u wat meer weten over het kerkbezoek en de financiën. Of leest u liever de ervaringsverhalen van beide predikanten. U vindt het allemaal in deze Nieuwsbrief.

Met zonnige groeten van ds. Jelle Loosman, adviseur van het Kerkteam.

Het winterseizoen in vogelvlucht.

U weet dat er in de Templo iedere zondag wel 7 kerkdiensten in verschillende talen worden gehouden. Soms met een druk bezette kerk, soms met een klein clubje, ook afhankelijk van de vakantiedrukte op het eiland.

– Van Advent 2015 tot en met Pasen 2016 zijn er in de Templo 19 nederlands-talige kerkdiensten gehouden. Het totale bezoekersaantal was 1231. Dat is een gemiddelde van 65 bezoekers per kerkdienst. Vergeleken met vorig seizoen een lichte stijging. Daarvoor zijn we dankbaar. Af en toe waren er problemen met de verstaanbaarheid. De geluidsinstallatie werkte niet altijd naar ieders tevredenheid. Naast de zondagse kerkdiensten vinden er door de week ook regelmatig orgelconcerten en andere bijeenkomsten plaats voor een internationaal publiek.

– Financieel gezien moet elk van de kerken in de Templo zijn steentje bijdragen om het geheel in stand te houden. De Nederlandse kerkgemeenschap bestaat bijna uitsluitend uit incidentele kerkgangers. Er zijn geen vaste kerkleden die met hun structurele bijdragen een financiële basis vormen, zoals in de thuiskerken in Nederland. Er wordt dan ook wekelijks met spanning uitgekeken naar de hoogte van de collecte. Dit seizoen is er door de kerkgangers in totaal € 4865 opgebracht. Dat is een gemiddelde van bijna € 4 per kerkganger. Waarvoor dank en hulde!

– De collecteopbrengsten dekken nu ruim de helft van de totale kosten. De rest komt uit giften en subsidie. De donateurs hebben intussen allemaal, voor zover hun (mail)adres bij ons bekend is, persoonlijk een bedankje ontvangen. Geef eventueel alsnog uw adres aan ons door! Omdat de subsidie uit Nederland langzaam wordt afgebouwd is de geloofsgemeenschap op Gran Canaria steeds meer afhankelijk van de (financiële) betrokkenheid van hen die de kerk een goed hart toedragen. Zij maken de voortgang van de kerkdiensten op Gran Canaria mogelijk. En steunen ook de grote inspanningen die de leden van het kerkteam zich getroosten om het seizoen voor te bereiden en iedere zondag alles in goede orde te laten verlopen. Gelukkig groeit de fanclub gestaag en vinden ook steeds nieuwe Canaria-gangers de weg naar de Templo. Ons past dankbaarheid en vertrouwen!

Templo Ecuménico: zichtbaar aanwezig              door ds. Henk Linde

Een paar weken zijn we weer in Hoogeveen na het ´winterverblijf´ in Playa del Inglés. Beide, Gini en ik, merken hoeveel sporen het verblijf heeft nagelaten. Vaak kunnen we onze ervaringen delen met familie, bekenden, vrienden, kerkleden. Het is bijzonder en fijn dat een vakantieresort als Gran Canaria een kerkelijke ontmoetingsplek heeft en dat velen daar dankbaar gebruik van maken.

Tijdens ons verblijf heb ik veel mensen ontmoet in het ziekenhuis van Maspalomas of San Agustín en vaak kenden mensen, kerkelijk of niet, die kerk met dat ´golvende dak´. Ik vond het opvallend dat ik zoveel mensen ontmoette in de ziekenhuizen: gemiddeld elke week         7 patiënten. Velen hadden weinig of niets met de kerk en tóch waardeerden ze het bezoek zeer. In onze tijd met afnemende kerkelijkheid is deze presentie van de kerk uiterst belangrijk. Het is goed om mensen op te zoeken waar zij zijn!! Presentie van de kerk! Veel verhalen en situaties blijven ons bij. Ik trof patiënten aan met (lichte) longontsteking en botbreuken. Maar ook een ´jonge´ zestiger voor het eerst 8 dagen op Gran Canaria, die op de 2e dag in haar appartement van de trap viel en een rugwervel brak. En een ongeneeslijk zieke jonge vrouw, mét haar man en 2 opgroeiende pubers, die van de oncoloog toestemming had voor een korte vakantie, maar het ging niet als gehoopt. Ik trof oudere ´overwinteraars´ die zorgelijke kwalen hadden. Naast het ziekenhuispastoraat waren er ook bezoeken die we konden brengen in de ´thuissituatie´. Van een joodse rabbi las ik eens: ´God schiep de mens omdat Hij van verhalen houdt´. Over elk leven kun je een boek schrijven.

Wat er elke week uitsprong, was de zondagse dienst om half 5 in de Templo Ecuménico. Een markante plaats van ontmoeting van God en elkaar. Elke zondag weer een inspirerend gebeuren! En steeds een volop oecumenische dienst, elke keer met een eigen accent. Fijn dat er iets van beleving van die ene, heilige, katholieke kerk kan zijn in liederen en gebeden, in woord en zegen. Een verbonden-heid met velen was er bij de viering van het Heilig Avondmaal. En na de dienst de waardevolle ontmoetingen bij de koffie! We houden veel gezichten op ons netvlies!

We hebben het als heel positief ervaren dat een klein en enthousiast kerkteam zoveel doet. Er moeten wel mensen zijn die het geheel ´draaiend´ houden al kom ik nogal eens mensen tegen die wel heel erg gemakkelijk én vanzelfsprekend denken over dit ´service instituut´. Al met al was het een bijzondere en waardevolle ervaring. En we bedanken velen voor vertrouwen en openhartigheid. We bedanken met name Clary, Leen (en Fria), Esther en Louïse (het kerkteam!) en ´onze vaste organist´ Helmuth en ´koster´ Jan. De kerk kent zoveel vrijwilligers! Dank, heel veel dank, voor de goede tijd op Gran Canaria.

Om woord voor woord Zijn liefde te vertalen,

      dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.

      Om mensen Zijn ontferming te herhalen

      zijn wij gezonden, deze wereld in. (Liedboek 976)

Gini en Henk Linde, Hoogeveen, april 2016.

Een terugblik   door ds. Egbert van Wieren

Laat ik deze column maar ‘Een terugblik’ noemen. Want zo sluit ik mooi aan op die andere van vorig jaar met als titel: ‘Een vooruitblik’ en met als datum 14-09-2015.

Achteraf zeg ik met de kennis van nu: wat ik daar geschreven heb is nog helemaal uitgekomen ook!

Allereerst al voor wat betreft het weer.

Twee maanden heb ik in La Playa gezeten en het heeft maar één keer op een namiddag een paar uurtjes geregend. Wat kun je dán van zo’n regenbuitje genieten: alle stof is even weg en alles frist ervan op. Heerlijk. Zoiets zul je niet zo snel in Nederland zeggen! Trouwens hoe was het weer dáár toen? Nou in elk geval hadden ze er geen gebrek aan regen en mist. Het was er soms maar wat kil en koud. Sterker nog, in het Noorden van ons land heeft het een paar dagen zo aanhoudend geijzeld, dat het gewone leven er zelfs even door gegijzeld werd! En wij ons maar wentelen in aangename temperaturen van zo rond de 22 graden en altijd van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zon! Wat wil een mens nog meer, temeer als je wat ouder wordt en dan net zoals de oude koning David steeds meer behoefte krijgt aan warmte?!

Op de gehouden diensten tijdens de Kerstcyclus kijk ik met veel genoegen terug. Ze werden door de bank genomen goed bezocht, al zitten er wel zoals vrijwel elk jaar opnieuw pieken en dalen in. Wat werd er enthousiast door de aanwezigen gezongen: je kon gewoon merken dat men er zin in had. En ook viel het advents- en kerstproject ‘Moeders van de Heer’ in goede aarde. Want zó kijk je weer es op een heel nieuwe en verfrissende manier naar die aloude kerstboodschap.

En uiteraard was er dat contact met velen onder u, als je elkaar bij de uitgang een hand gaf en even een kort woord kwijt kon òf als je daarna elkaar in Café de Paris in een ontspannen sfeer ontmoette. Wat ga je dan met veel plezier naar de kerk!

Trouwens laten we ook niet de orgelconcerten vergeten en die paar oecumenische diensten met alle voorgangers (meestal in vol ornaat) achter het altaar en in aanwezigheid van de bisschop van het eiland met mijter en staf.

En dan was d’r ook nog elke week weer opnieuw het pastoraat. Het opzoeken van mensen in de twee ziekenhuizen, Clínica Roca in San Agustín en San Roque in Maspalomas. Wat kun je dan soms zinvolle en fijne gesprekken met elkaar hebben. In feite zijn het kostbare momenten van bezinning en reflectie. Hetzelfde gold trouwens ook voor het opzoeken van mensen thuis of in hun vakantieverblijf.

En nu ik toch een keer bezig ben: natuurlijk horen die fantastische vlakwandelingen ook in dit overzichtje thuis. Heerlijk om al wandelende heel ontspannen nader met elkaar kennis te maken en zo nu en dan ook met elkaar over het geloof van gedachten te wisselen en intussen wel blijven genieten van al dat moois wat je zoal in de schepping dan tegenkomt!

Samenvattend: met veel genoegen ben ik voor de vierde keer in La Playa aan het werk geweest, ’s zondags in die prachtige Templo Ecuménico en door de week bij mensen om hen pastoraal bij te staan.

Ik heb toen ook aangegeven, dat dit mijn laatste keer zou zijn, want er is nu eenmaal een tijd van komen maar ook een tijd van gaan. Een aantal onder u zei als reactie daarop: van ons mag u best nog wel een paar keer terugkomen. Waarop ik antwoordde met: ach, zeg dat nog es, want zoiets streelt je ego! Mocht u het nog niet weten, ook dominees hebben een ego; soms is ie misschien zelfs wel es wat té groot! Oei!

Daarna heb ik gezegd: nu even serieus. Natuurlijk hoor ik dít liever dan dat je op een gegeven moment níets meer hoort. Maar het beste is en blijft om gewoon op tijd te vertrekken. De wijze Prediker zegt dan terecht: “Ook doet hij (d.w.z.: een wijs mens) alles op de juiste tijd, want hij weet: voor alles wat gebeurt is er een juiste tijd.” (8:5b, 6a). Bovendien moet je toch op tijd je collega’s ook wat gunnen nietwaar?

Ik ben blij en dankbaar dat ik dit allemaal in goede gezondheid nog heb kunnen en mogen doen. En ik dank een ieder van u, dat u eraan heeft meegewerkt dat ik gewoon elke keer weer met veel plezier aan het werk kon zijn in Playa e.o.

Met hartelijke groet aan u allen,

ds. Egbert van Wieren.                                                 Haren, 03-05-2016.

Helpt u ook financieel mee?

Giften zijn heel welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria. Uw bijdrage is dan ook aftrekbaar van de belasting.

Het voortbestaan van de kerk hangt mede af van de trouw van de bijdragers.

De leden van het Kerkteam zijn:  (zie foto op de website: www.kerkgrancanaria.nl)

Clary de Feyter, algemeen adjunct        Esther den Tuinder, secretariaat         Louise van Kleef, penningmeester         Leen Andeweg, samenroeper.             Contact en reacties graag via het secretariaat: kerkgrancanaria@gmail.com

Het volgend seizoen loopt zoals gebruikelijk van 1e Advent t/m Pasen. Dat is vanaf zondag 27 november 2016 t/m zondag 16 april 2017. De 1e periode zal ds. C. Bijman uit Arnemuiden de voorganger zijn en daarna ds. P. Wiekeraad uit Uelsen.                           In de komende herfst kunt u de volgende Nieuwsbrief van ons verwachten.

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021