Nummer 7, Juni 2017 

Het afgelopen winterseizoen in vogelvlucht. 

We mogen terugzien op een goed seizoen waarin we een opgaande lijn in zowel het aantal bezoekers van onze diensten als de opbrengsten van de collectes mochten constateren. Ieder op zijn manier verzorgden onze predikanten, Ds. Cees Bijman en Ds. Piet Wiekeraad, inspirerende diensten, terwijl zij daarnaast ook de zieken in de ziekenhuizen bezochten. Hun echtgenoten, resp. Annie en Greet droegen ook hun steentje bij tijdens de diensten en bij de overige contacten na de diensten. Als nieuwe “activiteit” (zonder programma) drinkt het predikantenechtpaar sinds het afgelopen seizoen op woensdagmorgen tussen 10.30 uur en …. uur een kopje koffie bij Café de Paris. Iedereen die dat wil, kan aanschuiven voor een al dan niet diepgaand gesprek. Soms meer en soms minder mensen wisten de weg naar de koffie te vinden. Deze activiteit, die door Ds. Bijman werd voorgesteld, is door beide predikanten als prettig ervaren.

In het kort nu een aantal zaken waarmee we als team in het afgelopoen seizoen werden geconfronteerd:

– In onze eerste dienst was, zoals ook in de vorige jaren, het geluid in de kerk weer uitermate slecht. Dit werd snel opgelost doordat we de geluidsinstallatie van onze Zweedse broeders gedurende het hele seizoen mochten gebruiken.

– Om niet benoemde redenen mocht onze vaste organist Helmut het orgel niet bespelen, ook dit werd snel opgelost door gebruik te maken van de diensten van de Zweedse organist. Helmut werd overigens na verloop van tijd in ere hersteld en konden we weer van zijn spel genieten.

– Kort voor de jaarwisseling werd onze site uit de lucht “geknald”, zodat we niet meer te vinden waren op het wereldwijde web. Inmiddels zijn we weer, nog enigszins provisorisch, in de lucht met een nieuwe website: www.kerk-grancanaria.nl We zijn blij dat we met hulp van Ds. Bijman en onze nieuwe webmaster nu zo’n mooie website kunnen introduceren.

– Toen we met al deze dingen bezig waren kwam het bericht dat de predikant waarmee we een afspraak hadden voor de eerste helft van het seizoen2017-2018 helaas moest afzeggen. *Zie onder zijn afscheidsgroet. Gelukkig is Ds. Henk Linde, die voor de tweede helft van het seizoen al had toegezegd, bereid nu het hele seizoen te komen.

– Aan het eind van het seizoen zag het er eventjes naar uit, dat de laatste diensten niet in de Templo gehouden konden worden, omdat deze gesloten zou worden in verband met brandgevaar. De elektra was afgekeurd in zowel de kerk als de bijgebouwen. Uiteindelijk heeft het niet zo’n vaart gelopen en mochten de diensten doorgaan, maar de elektrische installatie moet wel worden vervangen en voldoen aan nieuwe eisen. Kosten ca. € 170.000,== op te brengen door de diverse gebruikers van de kerk…… Hoe dit gaat aflopen is nog niet bekend, want toen was het Pasen en gingen de gebruikers van de kerk naar huis. Wordt vervolgd.

– We mochten dit seizoen 1481 bezoekers in onze diensten verwelkomen. Een stijging van 150 personen ten opzichte van vorig seizoen. Bij elkaar brachten de collectes €5807,00 op. Net als

vorig jaar dus bijna €4,00 gemiddeld per persoon. Dit was niet genoeg om alle kosten te betalen, maar we zijn dankbaar dat zoveel mensen, via de IPNZE, een gift naar ons hebben overgemaakt. Daardoor hebben we zelfs een kleine buffer opgebouwd, waardoor we €1000,00 konden overmaken naar de Templo “El Salvador” (voor de restauratie van het kerkgebouw).

Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?

Een afscheidsgroet van ds. Jelle Loosman. 

Precies 3 jaar geleden verscheen het eerste nummer van deze Berichten. Daarin schreef ik u als kersverse adviseur van het toen net opgestarte kerkteam. Over het reilen en zeilen van de Nederlandse geloofsgemeenschap op Gran Canaria en de oprichting van een “fanclub”. In de afgelopen 3 jaar zijn er veel activiteiten ontplooid. Het kerkteam is ondanks tegenslagen in zijn rol gegroeid en de lijst van betrokken “fans” is flink langer geworden. Veel om dankbaar voor te zijn.

Intussen heeft ook bij mij de tijd niet stil gestaan. Na 10 jaar inzet voor de Nederlandse kerken in het buitenland heb ik besloten om het de komende jaren dichter bij huis te zoeken. De ervaringen in Alanya (Turkije), Denia, aan de Costa del Sol èn op Gran Canaria blijven als herinneringen meegaan. Met Leen en Fria Andeweg, als afgevaardigden van het kerkteam, hebben we onlangs persoonlijk teruggekeken en afgesloten. Een kleurige bos bloemen symboliseerde voor mij de kleurenrijkdom van de geloofsgemeenschap op Gran Canaria. Dat zij maar verder mag groeien en bloeien door de inzet van velen, onder de zonnige zegen van de God en Vader van alle mensen.

Terugblik van onze predikanten van het seizoen 2016-2017. 

Voor het eerst mochten wij in de afgelopen winter de gemeente van Gran Canaria dienen en dat was een goede ervaring! We zien dankbaar terug op de wekelijkse erediensten waarin we met mensen uit allerlei kerken samen naar de Bijbel luisterden en Gods lof zongen, op de vele mooie ontmoetingen in Café de Paris en in de beide ziekenhuizen in de omgeving en zeker ook op de goede samenwerking met het kerkteam. Dankzij de grote inzet van Clary, Esther, Leen en Fria kunnen elke winter diensten worden gehouden. Wij hopen van harte dat dit werk nog tot in lengte van jaren onder Gods zegen mag doorgaan. Uiteraard vonden we het ook heel fijn om midden in de winter twee maanden te vertoeven op dit mooie eiland met zo’n aangenaam klimaat…

Annie en Cees Bijman, Arnemuiden.

We waren in Portugal toen we ineens telefoon kregen van Leen Andeweg. Zouden jullie in de winter van 2017 dienst willen doen op Gran Canaria? We waren lang daarvoor ook al eens benaderd (voor het jaar 2002), maar die periode ging toen niet door, omdat prof. van Leeuwen (mijn leermeester Oude Testament) graag nog één keer naar Gran Canaria wilde om afscheid te nemen.

We konden dat begrijpen en hebben toen de periode afgestaan. Er is toen jaren niets meer van gekomen. Toen ineens dat telefoontje van Leen. En dan is het zover…. Aankomst op Gran Canaria. Daar stonden Leen en Clary, een goed begin!

In de pastorie wachtte Fria ons op met lekkere koffie en koek.

We zagen direct dat we daar een goed onderkomen hadden, in een heel mooie bungalow.

Je hebt bijna drie maanden voor je en je denkt een zee van tijd! Nou dat viel dus tegen, de tijd is omgevlogen! We hebben het reuze naar de zin gehad. De ontmoeting met de mensen van het kerkteam: Leen, Clary en Ester. En Fria die niet direct in het team zit, maar minstens zoveel werk verzet, ze is de springende keeper zou je kunnen zeggen.

De geluidsinstallatie nam ze voor haar rekening, ook alle financiële zaken liepen (en lopen) via Fria. Ze was altijd zeer bezorgd om en voor ons.

De kerkdiensten, de koffieochtenden, de contacten met de andere kerken, vooral de Finse en de Duitse kerk (daar zelfs nog een lezing gehouden voor Nederlandse en Duitse belangstellenden!), de contacten op het parkje waar we woonden, de bezoeken in het ziekenhuis “Clinica Roca” (Kathy, daar moet je zuinig op zijn!).

Ook de medewerking in het andere ziekenhuis ” San Roque ” was heel prettig.

We hebben zeer genoten van de orgelconcerten die elke twee weken in de kerk werden gehouden.

Gezellig, gezellig! en natuurlijk niet op de laatste plaats de samenwerking met het kerkteam (wat had Esther lekker gebak!), ook Helmut zullen we niet snel vergeten. Wat fijn dat je samen met zoveel mensen uit verschillende kerken en gemeenten op zondag bij elkaar kunt komen om je geloof te beleven. En dan sta je zo weer op het vliegveld samen met Clary en de periode is weer voorbij. Om met prof. van Leeuwen te spreken, we zouden ook nog wel eens afscheid willen nemen…. U voelt wel, we hebben het goed naar onze zin gehad! Het ga u allen goed en vooral…..Gode bevolen!

Greet en Piet Wiekeraad

Helpt u ook financieel mee? 

Giften zijn heel welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria. Uw bijdrage is dan ook aftrekbaar van de belasting.

Het voortbestaan van de kerk hangt mede af van de trouw van de bijdragers.

De leden van het Kerkteam zijn: 

Clary de Feyter, algemeen adjunct Esther den Tuinder, secretaresse

Leen Andeweg, samenroeper

Fria Andeweg, waarnemend pennningmeester Contact en reacties graag via het secretariaat: kerkgrancanaria@gmail.com

Het volgende seizoen loopt zoals gebruikelijk van 1e Advent t/m Pasen. Dat is vanaf zondag 3 december 2017 t/m zondag 1 april 2018. Onze voorganger zal D.V. gedurende het gehele seizoen Ds. Henk Linde uit Hoogeveen zijn.

Het Kerkteam wenst u een mooie zomer en hoopt u het komende seizoen weer te mogen begroeten.

In de komende herfst kunt u de volgende Nieuwsbrief van ons verwachten.

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021