Nummer 8, Oktober 2017

Start van een nieuw seizoen

In het gebouw Templo  Ecuménico worden elke zondag meerdere diensten in verschillende talen

gehouden. Het is bijzonder dat dit gebeurt en dat het gebouw door zowel protestantse als rooms katholieke christenen wordt gebruikt. Het is met name op zondag, maar óók door de week, een plaats waar kerk- en zangdiensten en orgelconcerten worden gehouden, georganiseerd door meerdere geloofsgemeenschappen.

De Nederlandstalige diensten worden gehouden in de periode van ADVENT tot en met PASEN.

In deze periode is een predikant aanwezig. In het komende winterseizoen is dit ds. Henk Linde uit Hoogeveen. Verderop in deze brief stelt hij zich uitgebreider voor.

Een aantal organisatorische zaken worden door een (klein) kerkteam geregeld. Soms lijkt het allemaal zo vanzelfsprekend: je doet een deur open en je houdt een dienst. Maar er moet nogal wat geregeld en afgestemd worden als meerdere geloofsgemeenschappen na elkaar in het gebouw aanwezig zijn. Elk land heeft zijn eigen taal en dus een eigen liedboek of liedblad/bundel. We gebruiken een geluidsinstallatie. We hebben een liturgiebord. Collecten moeten worden georganiseerd en verwerkt. Een organist moet worden  ingeroosterd. Het koffiedrinken na de dienst moet worden georganiseerd. Er zijn bijzondere diensten rondom de kerstdagen en in de week van de oecumene in januari. Op Goede Vrijdag is er een indringende lezingendienst met vele voorgangers in vele talen. En verbonden met elkaar voel je het gebeuren van kruisiging en graflegging van Jezus in die ene wereldwijde beleving. Wat doorbreekt Hij een grenzen van landen, van mensen. Door alle geslotenheid heen zorgt God voor een open graf met Pasen en zó een nieuwe toekomst voor mens en wereld. De Templo Ecuménico ademt deze toekomst en verbindt mensen met God en met elkaar!

Het kerkgebouw kent hiervoor de taal van de symboliek. Op de website (www.kerk-grancanaria.nl) leest u er meer over!

Veertig jaar Nederlandstalige diensten.

Een periode die te overzien is. Velen zullen al verschillende jaren op Gran Canaria in de Templo de diensten hebben meegemaakt. We zijn wel een beetje benieuwd naar ervaringen van mensen in de loop der jaren. En wie kan zeggen dat hij/zij al 40 jaar vertrouwd is met de Templo??? Wellicht horen we na de dienst van half 5 elke zondag wel verhalen. We zijn benieuwd! Natuurlijk hebben we wel mensen voor ogen die heel veel betekend hebben of betekenen voor de Nederlandstalige diensten.

De datum waarop we aandacht geven aan het 40-jarig bestaan van de diensten staat al vast:                               21 januari 2018, half 5. Deze datum kan alvast in de agenda.

Wie over het algemeen de diensten bezoeken:

In de eerste plaats is er een (zeer) kleine groep kerkelijk betrokken mensen die op Gran Canaria wonen. Zij spreken de taal van het land, Spaans. Zij kennen de omstandigheden en weten gauw oplossingen als er praktische zaken geregeld moeten worden.

De tweede  groep zijn de langdurige overwinteraars. Mensen die langere tijd op het eiland zijn en zich te goed doen aan zon en warmte. Hun aanwezigheid varieert van een tijdsduur van 1 maand tot 8 maanden. Een behoorlijk aantal bezoekt regelmatig de diensten. Maar zij genieten ook van de vele goede contacten. Met name de NVC, Nederlandse Vereniging Canaria, organiseert veel en arrangeert veel ontmoetingen.

De derde groep zijn de mensen die korte tijd verblijven (voor het eerst of al meerdere keren): 8- daagse arrangementen tot b.v. een maand. Ook van hen mogen we zondags gasten verwelkomen in de dienst en bij het koffiedrinken worden contacten gelegd en onderhouden.

Elke zondag weer een bont gezelschap en steeds verrassend. We voelen elke dienst als een actueel stuk kerkzijn in deze tijd.

Pastoraat:

De predikant die gedurende de winterperiode aanwezig is, bezoekt Nederlandstalige patiënten die zijn opgenomen in één van de ziekenhuizen van Maspalomas of San Agustín. Vanuit het ziekenhuis worden namen doorgegeven, maar verder geen enkele bijzonderheid. De predikant brengt bezoeken en zegt dat hij pastor is. Bijna altijd wordt het zeer gewaardeerd dat er iemand langskomt en dat er iemand tijd heeft voor het verhaal en dat in de eigen taal!!

Een filosoof zei: ´Wie gezond is, heeft vele wensen, wie ziek is maar één wens´.

Bij elk gesprek in het ziekenhuis merkt de predikant hoe sterk een ziekte het leven bepaalt op dat moment.

Bijzonder dat dit stukje kerkenwerk kan worden gedaan en gedragen wordt vanuit de zondagse eredienst.

Ontmoeting op de woensdagmorgen

Op woensdagmorgen is er gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten in lunchroom ´Café de Paris´.

Een kop koffie (of iets vergelijkbaars !), o zo Hollands en zó openend naar elkaar. De predikant zal hier aanwezig zijn.

De staat van onderhoud van het kerkgebouw

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn als u recent onze Templo bezocht, dat er nogal wat achterstallig onderhoud is. De geluidsinstallatie is al jaren een grote zorg, wat er vaak toe leidt dat bezoekers van de diverse diensten na één keer afhaken. Het orgel is toe aan een grote onderhoudsbeurt zoals ook de “glas-in-beton” achterwand. De grootste zorg is echter de elektrische installatie van het gehele complex. Deze werd aan het eind van het afgelopen winterseizoen afgekeurd, wat ertoe leidde dat de laatste diensten bijna niet konden doorgaan i.v.m. de brandveiligheid. Inmiddels zijn er wat meest noodzakelijke vernieuwingen uitgevoerd. Echter, de meeste aanpassingen van de installatie moeten nog worden uitgevoerd voordat er een algehele goedkeuring van de installatie wordt verleend. Dit alles heeft overigens ook te maken met Europese regelgeving. Uit dankbaarheid dat wij al ruim 40 jaar onze diensten in de Templo kunnen houden, willen wij als “kleine” gebruiker van de kerk ook ons steentje bijdragen aan de kosten voor deze noodzakelijke werkzaamheden. Het is daarom, dat wij u vriendelijk verzoeken ons daarmee te helpen, door ruimhartig te geven in de collecte tijdens de kerkdienst of een éénmalige of regelmatige schenking te doen.

Ds. Henk en Gini Linde stellen zich voor.

Ik ga mij even voorstellen: Ik ben ds. Henk Linde en getrouwd met Gini van den Berg. Ik ben emeritus predikant van de PKN. De laatste gemeente was Emmeloord, een prachtige poldergemeenschap. Bij het emeritaat verhuisden we naar Hoogeveen.

Opnieuw mogen wij een seizoen de Nederlandstalige kerkdiensten verzorgen in de prachtige kerk en gelegen op een unieke plaats: dichtbij de zee en de boulevard. We waren eerder een seizoen op het mooie eiland en hebben er veel mensen mogen ontmoeten: in en na de kerkdiensten op de zondagmiddag alsook een aantal die door zeer uiteenlopende omstandigheden terecht kwamen in één van de ziekenhuizen van Maspalomas en San Agustín. Wij hebben aan het verblijf in Playa del Inglés samen heel goede herinneringen overgehouden en heel wat ontmoetingen staan op ons netvlies.

Wij verheugen ons weer op de kerkdiensten om half 5: een moment van bezinning in woord en lied en gebed. De kerk wil zichtbaar aanwezig zijn in een sfeer van zon en genieten, van afstand nemen en weer op adem komen. Een inspirerend moment op de zondagmiddag en dat op een markante plaats! Als predikant mag je daarnaast aanspreekbaar zijn en soms even ´een stukje oplopen´ met iemand.

Wat mij ook aanspreekt is het 2e woord in de naam van het kerkgebouw: oecumenisch. Even mag je ‘spelen’ dat je met elkaar de ene, heilige, algemene, christelijke kerk vormt. Wat fijn dat mensen elkaar in liederen en gebeden, in woord en zegen, verstaan.

Het is bijzonder en fijn dat een vakantieplaats als Gran Canaria een ontmoetingsplek heeft en dat zovelen daar dankbaar gebruik van maken.

We hopen u te ontmoeten in de periode die begint met Advent, december 2017 en eindigt met Pasen 2018.

Om woord voor woord Zijn liefde te vertalen,

                 dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.                .

                 Om mensen Zijn ontferming te herhalen

                 zijn wij gezonden, deze wereld in. 

                                                                               (Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, 976)

Voor nu een hartelijke groet vanuit Hoogeveen.

Van het kerkteam

Wij hopen, dat wij u door deze nieuwsbrief voldoende hebben bijgepraat, dat wij u in één of meer van onze diensten mogen begroeten en dat u het werk van onze (en uw) kerk op Gran Canaria in uw gebed en gaven wilt gedenken en ondersteunen (IPNZE:  NL14RABO 0140 2898 36 – o.v.v. Kerk Gran Canaria).

En…..laat eens wat van u horen of bezoek ons op www.kerk-grancanaria.nl

Met groet,

Clary de Feijter,

Esther den Tuinder

Leen Andeweg

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021